8.5
ĐÁNG CHƠI

Destiny 2 là sản phẩm được Activision đầu tư rất mạnh tay khi tiếp tục hợp tác với Bungie (cha để của Halo) và chi ra xấp xỉ gần 500 triệu USD để phát triển

Tất cả thông tin về Destiny 2
Xin lỗi, không tìm thấy bài viết.