Tanny

Tác giả

Yêu màu tím, thích sự thủy chung, ghét chiến tranh, yêu hòa bình...