TIN MỚI NHẤT

Cốt truyện Dragon Age: Tổ Chức Grey Warden - PC/Console

Cốt truyện Dragon Age: Tổ Chức Grey Warden

Trong thế giới Dragon Age, nhắc đến Blight phải nhắc đến tổ chức Grey Warden vì họ là những chiến binh được huấn luyện đặc biệt sẵn sàng bảo vệ thế giới chống lại thảm hỏa tận thế này.
Cốt Truyện Dragon Age: Hạo Kiếp (Blight) - PC/Console

Cốt Truyện Dragon Age: Hạo Kiếp (Blight)

Hạo Kiếp hay Blight trong Dragon Age là một đợt trỗi dậy của chủng DarkSpawn trên toàn cõi Thedas với sự dẫn đầu của một đại Quỷ Vương, nó luôn là tín hiệu cho một nguy cơ tận thế.