Chủ nhật 26/05/2024 19:52
TP Hồ Chí Minh: 32°C TP Hồ Chí Minh
Hà Nội: 33°C Hà Nội
Hải Phòng: 30°C Hải Phòng
Thừa Thiên Huế: 32°C Thừa Thiên Huế
Đà Nẵng: 31°C Đà Nẵng
 • TP Hồ Chí Minh: 32°C TP Hồ Chí Minh
 • Hà Nội: 33°C Hà Nội
 • Hải Phòng: 30°C Hải Phòng
 • Thừa Thiên Huế: 32°C Thừa Thiên Huế
 • Đà Nẵng: 31°C Đà Nẵng
Tin tức 24h

Tower of Fantasy: Danh sách tất cả các công thức nấu ăn mới nhất

aa
Bài viết này sẽ tổng hợp tất cả các công thức nấu ăn trong Tower of Fantasy để giúp nhân vật trong game của bạn luôn ở trạng thái tốt nhất.

Phụ Lục

Những kẻ địch trong Tower of Fantasy, nhất là quái vật đôi khi có thể khiến bạn đứng trước ngưỡng cửa của cái chết. Không có gì bực bội hơn việc bạn mất động lực khám phá thế giới trong game vì một cái chết do tai nạn, vì vậy hãy duy trì HP và điểm no với sự trợ giúp của những món ăn.

Bạn sẽ tìm thấy các robot nấu ăn nằm rải rác trên khắp các khu vực, chúng sẵn sàng giúp bạn chế biến các món ăn tuyệt vời chỉ trong vài giây.

Đây là tổng hợp tất cả các công thức trong Tower of Fantasy mà bạn có thể sử dụng để tạo ra những món ăn tuyệt vời.

Cách nấu ăn trong Tower of Fantasy

Hãy đến bất kỳ rô bốt nấu ăn nào được đánh dấu bằng biểu tượng cái nồi trong bản đồ và tương tác với nó để mở menu nấu ăn.

Có hai cách để bạn có thể nấu một món ăn. Nếu bạn đã có công thức, bạn có thể chọn món bạn muốn làm trong tab "Cooking tab" và làm bao nhiêu món tùy thích.

Nếu bạn chưa mở khóa công thức tương ứng, hãy chuyển đến tab "Creation tab" và tập hợp các thành phần được liệt kê trong các công thức bên dưới để thử làm.

Bạn có thể tăng tỷ lệ thành công bằng cách sử dụng số lượng nguyên liệu cao hơn. Khi bạn đã mở khóa công thức, nó sẽ xuất hiện trong tab "Cooking tab" và sẽ có tỷ lệ thành công 100% khi tạo.

Tất cả các công thức nấu ăn trong Tower of Fantasy

Hiện có 98 công thức nấu ăn khác nhau mà bạn có thể thực hiện trong Tower of Fantasy và đây là những gì bạn cần để thực hiện tất cả!

Công thức nấu ăn bậc tím trong Tower of Fantasy

Thực phẩmNguyên liệuHiệu ứng
Braised Meat

 • Fatty Cut x1

 • Khôi phục 20 điểm no
 • Kháng băng +15%
 • Kháng băng +675
 • Thời gian duy trì 1200s

Caterpillar Fungus Noodles

 • Caterpillar Fungus x1
 • Brown Rice x3

 • Khôi phục 20 điểm no
 • Khôi phục 20% + 60.000 HP

Grilled Steak

 • Prime Cut x1

 • Khôi phục 20 điểm no
 • Kháng sét +15%
 • Kháng sét +675
 • Thời gian duy trì 1200s

Juicy BLT

 • Fatty Cut x1
 • Brown Rice x2
 • Poultry Egg x2

 • Khôi phục 20 điểm no
 • Kháng lửa +15%
 • Kháng lửa +675
 • Thời gian duy trì 1200s

Nut Tea

 • Hazelnut x1
 • Pinecone x2
 • Honey x2

 • Khôi phục 20 điểm no
 • Khôi phục 20% + 60.000 HP

Purple Yam Pie

 • Purple Yam x1
 • Brown Rice x3

 • Khôi phục 20 điểm no
 • Sát thương sét +2%
 • Sát thương sét +150
 • Thời gian duy trì 1200s

Salmon Sashimi

 • Lake Bass x1

 • Khôi phục 20 điểm no
 • Sát thương băng +2%
 • Sát thương băng +150
 • Thời gian duy trì 1200s

Snail Baked Rice

 • Carrion Snail x1
 • Rice x2

 • Khôi phục 20 điểm no
 • Kháng vật lý +15%
 • Kháng vật lý +675
 • Thời gian duy trì 1200s

Snow Lotus Soup

 • Snow Lotus x1
 • Honey x2

 • Khôi phục 800 thể lực
 • Khôi phục 20% + 60.000 HP

Steak with Sauce

 • Prime Cut x1
 • Firecap x3

 • Khôi phục 20 điểm no
 • Sát thương lửa +2%
 • Sát thương lửa +150
 • Thời gian duy trì 1200s

Truffle Fried Rice

 • Black Truffle x1
 • Onion x1
 • Rice x2

 • Khôi phục 20 điểm no
 • Sát thương vật lý +2%
 • Sát thương vật lý +150
 • Thời gian duy trì 1200s

Công thức nấu ăn bậc xanh lam trong Tower of Fantasy

Thực phẩmNguyên liệuHiệu ứng
Balloon Fruit Salad

 • Balloon Fruit x2
 • Thornmato x2
 • Salad Dressing x1

 • Khôi phục 10 điểm no
 • Khôi phục 16% + 34.000HP

Barnacle Seafood Pizza

 • Barnacle x1
 • Brown Rice x2
 • Onion x1

 • Khôi phục 10 điểm no
 • Khôi phục 16% + 34.000 HP

Barnacle Stew

 • Barnacle x2
 • Lettuce x4

 • Khôi phục 10 điểm no
 • Kháng vật lý +10%
 • Kháng vật lý +290
 • Thời gian duy trì 900s

Boiled Scallops

 • Scallop x2
 • Lettuce x3

 • Khôi phục 10 điểm no
 • Khôi phục 15% + 20.000HP

Caviar Potato Balls

 • Caviar x1
 • Potato x2

 • Khôi phục 10 điểm no
 • Sát thương vật lý +1%
 • Sát thương vật lý +80
 • Thời gian duy trì 900s

Caviar Sushi

 • Caviar x1
 • Rice x2
 • Laver x2

 • Khôi phục 10 điểm no
 • Khôi phục 16% + 34.000 HP

Chocolate Bread

 • Cocoa Beans x2
 • Brown Rice x2

 • Khôi phục 10 điểm no
 • Khôi phục 16% + 34.000 HP

Cocoa Milk

 • Cocoa Beans x2
 • Honey x2
 • Milk x1

 • Khôi phục 10 điểm no
 • Kháng băng + 10%
 • Kháng băng +290
 • Thời gian duy trì 900s

Eel and Mushroom Soup

 • Electric Eel x1
 • Firecap x2

 • Khôi phục 10 điểm no
 • Sát thương sét +1%
 • Sát thương sét +80
 • Thời gian duy trì 900s

Fiddlehead Pie

 • Fiddlehead x2
 • Brown Rice x2

 • Khôi phục 10 điểm no
 • Khôi phục 16% + 34.000 HP

Fiddlehead Soup

 • Fiddlehead x2
 • Lettuce x4

 • Khôi phục 10 điểm no
 • Khôi phục 16% + 34.000 HP

Firedragon Fruit Tea

 • Firedragon Fruit x2
 • Honey x2

 • Khôi phục 10 điểm no
 • Sát thương lửa +1%
 • Sát thương lửa +80
 • Thời gian duy trì 900s

Fruit Cake

 • Strawberry x2
 • Homi Grain x1
 • Fallen Fruit x1
 • Poultry Egg x1

 • Khôi phục 10 điểm no
 • Khôi phục 15% + 20.000 HP

Iced Strawberry Soda

 • Strawberry x2
 • Honey x1
 • Carbonated Water x1

 • Khôi phục 10 điểm no
 • Kháng lửa +10%
 • Kháng lửa +170
 • Thời gian duy trì 900s

Jam on Toast

 • Small Blueberry Jar x1
 • Strawberry x1
 • Homi Grain x3

 • Khôi phục 10 điểm no
 • Sát thương sét +1%
 • Sát thương sét +45
 • Thời gian duy trì 900s

Pine Cocoa

 • Pinecone x1
 • Cocoa Beans x1
 • Milk x2

 • Khôi phục 10 điểm no
 • Khôi phục 16% + 34.000 HP

Roast Rump

 • Rear Hock x2

 • Khôi phục 500 thể lực
 • Khôi phục 15% + 20.000 HP

Sea Crab Soup

 • Hermit Crab x2
 • Mushroom x4

 • Khôi phục 10 điểm no
 • Kháng lửa +10%
 • Kháng lửa +290
 • Thời gian duy trì 900s

Seafood Soup

 • Conch x3
 • Scallop x2
 • Lettuce x1

 • Khôi phục 10 điểm no
 • Sát thương băng +1%
 • Sát thương băng +45
 • Thời gian duy trì 900s

Simple Power Salad

 • Broccoli x1
 • Thornmato x1
 • Lettuce x1
 • Poultry Egg x1
 • Salad Dressing x1

 • Khôi phục 10 điểm no
 • Kháng vật lý +10%
 • Kháng vật lý+170
 • Thời gian duy trì 900s

Snow Azalea Tea

 • Snow Azalea x1
 • Milk x1
 • Honey x1

 • Khôi phục 10 điểm no
 • Sát thương băng +1%
 • Sát thương băng +80
 • Thời gian duy trì 900s

Spicy Burger

 • Homi Grain x3
 • Rear Hock x2
 • Lettuce x1

 • Khôi phục 10 điểm no
 • Sát thương vật lý +1%
 • Sát thương vật lý +45
 • Thời gian duy trì 900s

Spicy Eel

 • Electric Eel x1

 • Khôi phục 10 điểm no
 • Kháng sét +10%
 • Kháng sét +290
 • Thời gian duy trì 900s

Steamed Crab

 • Portunid x2
 • Lettuce x2

 • Khôi phục 10 điểm no
 • Khôi phục 15% + 20.000 HP

Steamed Egg with Sea Urchin

 • Sea Urchin x2
 • Poultry Egg x2

 • Khôi phục 10 điểm no
 • Khôi phục 15% + 20.000 HP

Sweet Pomegranate Juice

 • Phosphogranate x2
 • Honey x2
 • Carbonated Water x2

 • Khôi phục 600 thể lực
 • Khôi phục 16% + 34.000 HP

Thundercloud Blueberry Soda

 • Small Blueberry Jar x1
 • Honey x2
 • Carbonated Water x1

 • Khôi phục 10 điểm no
 • Kháng sét +10%
 • Kháng sét +170
 • Thời gian duy trì 900s

Tomato and Fried Egg Pasta

 • Thornmato x4
 • Homi Grain x3
 • Poultry Egg x1

 • Khôi phục 10 điểm no
 • Sát thương lửa +1%
 • Sát thương lửa +45
 • Thời gian duy trì 900s

Công thức nấu ăn bậc xanh trong Tower of Fantasy

Thực phẩmNguyên liệuHiệu ứng
Black Moss Soup

 • Black Moss x2
 • Lettuce x2

 • Khôi phục 8 điểm no
 • Khôi phục 13% + 10.000 HP

Breakfast Cereal

 • Homi Grain x2
 • Milk x1

 • Khôi phục 14 điểm no

Crispy Chicken Burger

 • Homi Grain x1
 • Poultry Meat x1
 • Lettuce x1

 • Khôi phục 7 điểm no
 • Khôi phục 12% + 3.300 HP

Dandelion Mushroom Soup

 • Dandelion Seed x1
 • Mushroom x2

 • Khôi phục 7 điểm no
 • Khôi phục 12% + 3.300 HP

Egg Fried Rice

 • Rice x2
 • Poultry Egg x1

 • Khôi phục 14 điểm no

Firecap Mushroom Soup

 • Firecap x2
 • Lettuce x2

 • Khôi phục 400 thể lực
 • Khôi phục 13% + 10.000 HP

Fried Chicken

 • Poultry Meat x2
 • Homi Grain x1

 • Khôi phục 7 điểm no
 • Khôi phục 12% + 3.300 HP

Fries

 • Potato x1
 • Salad Dressing x1

 • Khôi phục 14 điểm no

Golden Egg and Tomato

 • Thornmato x2
 • Poultry Egg x2

 • Khôi phục 7 điểm no
 • Khôi phục 12% + 3.300 HP

Honeyed Fruit Juice

 • Fallen Fruit x2
 • Honey x1
 • Carbonated Water x1

 • Khôi phục 300 thể lực
 • Khôi phục 12% + 3.300 HP

Iced Orchid Surprise

 • Ghost Mushroom x2
 • Milk x1
 • Carbonated Water x1

 • Khôi phục 300 thể lực
 • Khôi phục 12% + 3.300 HP

Meat and Potato Stew

 • Potato x1
 • Game Meat x1

 • Khôi phục 14 điểm no

Meat Bun

 • Homi Grain x2
 • Game Meat x1

 • Khôi phục 14 điểm no

Mushroom Soup

 • Mushroom x2
 • Lettuce x2

 • Khôi phục 7 điểm no
 • Khôi phục 12% + 3.300 HP

Red Wheat Bread

 • Brown Rice x2

 • Khôi phục 16 điểm no

Seaweed and Egg Soup

 • Laver x2
 • Poultry Egg x1

 • Khôi phục 7 điểm no
 • Khôi phục 12% + 3.300 HP

Sliced Fish with Mushroom

 • Mushroom x2
 • Silver Bass x1

 • Khôi phục 7 điểm no
 • Khôi phục 12% + 3.300 HP

Steamed Conch

 • Conch x2
 • Lettuce x1

 • Khôi phục 7 điểm no
 • Khôi phục 12% + 3.300 HP

Stir-Fried Broccoli

 • Broccoli x2

 • Khôi phục 14 điểm no

Surf and Turf

 • Darby's Sturgeon x1
 • Poultry Egg x2

 • Khôi phục 8 điểm no
 • Khôi phục 13% + 10.000 HP

Vegetable Salad

 • Fallen Fruit x1
 • Thornmato x1
 • Lettuce x1
 • Salad Dressing x1

 • Khôi phục 7 điểm no
 • Khôi phục 12% + 3.300 HP

Công thức nấu ăn bậc trắng trong Tower of Fantasy

Thực phẩmNguyên liệuHiệu ứng
Crispy Grilled Fish

 • Silver Bass x1

 • Khôi phục 10 điểm no

Fried Egg

 • Poultry Egg x2

 • Khôi phục 5 điểm no
 • Khôi phục 10% + 1.500 HP

Fried Mushrooms

 • Mushroom x2

 • Khôi phục 5 điểm no
 • Khôi phục 10% + 1.500 HP

Lettuce Salad

 • Lettuce x2
 • Salad Dressing x1

 • Khôi phục 5 điểm no
 • Khôi phục 10% + 1.500 HP

Sizzling Meat

 • Game Meat x2

 • Khôi phục 10 điểm no

Wholegrain Bread

 • Homi Grain x2

 • Khôi phục 10 điểm no

Đó là tất cả các công thức nấu ăn Tower of Fantasy. Nếu vẫn còn cần thêm nhiều tin tức khác, đừng ngần ngại mà kiểm tra chúng tại Mọt Game Mobile!

Đức Phạm

Bài liên quan

Hướng dẫn chi tiết cách tải Wuthering Waves trên iOS/iPhone mới nhất
Game Mobile

Hướng dẫn chi tiết cách tải Wuthering Waves trên iOS/iPhone mới nhất

Trong bài viết này, Mọt sẽ hướng dẫn các bạn cách tải tựa game Wuthering Waves, các game thủ hãy nhanh tay note lại nhé!
Hot girl xinh đẹp khiến người xem bỏng mắt tại phiên live ra mắt Wuthering Waves là ai?
Giải trí

Hot girl xinh đẹp khiến người xem bỏng mắt tại phiên live ra mắt Wuthering Waves là ai?

Mới đây, cô nàng hot girl xinh đẹp này đang khiến rất nhiều anh em game thủ đứng ngồi không yên với nhan sắc của mình tại phiên live ra mắt Wuthering Waves.
Tổng hợp giftcode Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao VNG và hướng dẫn chi tiết cách nhập
Game Mobile

Tổng hợp giftcode Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao VNG và hướng dẫn chi tiết cách nhập

Mọt Game hướng dẫn game thủ cách nhập và sở hữu bộ giftcode Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao VNG với những phần quà giá trị để hành trình phiêu bạt giang hồ dễ dàng hơn!

Tin bài khác

Nguyệt Lão trở lại, game thủ Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile lại rộn ràng làm đám cưới
Game Mobile

Nguyệt Lão trở lại, game thủ Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile lại rộn ràng làm đám cưới

Mỗi lần Nguyệt Lão trở lại, cộng đồng game thủ Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile lại tràn ngập không khí tình yêu từ hàng loạt đám cưới linh đình.
Tổng hợp giftcode Wuthering Waves và hướng dẫn chi tiết cách nhập
Game Mobile

Tổng hợp giftcode Wuthering Waves và hướng dẫn chi tiết cách nhập

Mọt Game hướng dẫn game thủ cách nhập và sở hữu bộ giftcode Wuthering Waves với những phần quà giá trị để hành trình phiêu lưu trở nên dễ dàng hơn!
Danh sách code Wuthering Waves và cách nhập mới nhất
Giftcode

Danh sách code Wuthering Waves và cách nhập mới nhất

Trong bài viết này, Mọt xin chia sẻ cùng bạn các giftcode Wuthering Waves mới nhất để giúp game thủ Việt Nam sớm có được những nhân vật 5 sao mình mong muốn
Liên Minh Stickman chính thức ra mắt tặng 2000 giftcode "khủng"
Game Mobile

Liên Minh Stickman chính thức ra mắt tặng 2000 giftcode "khủng"

Nhân dịp Liên minh Stickman chính thức khai mở vào 10h00 ngày 23/05/2024 NPH VTC đã gửi tặng các nhà thám hiểm 2000 giftcode giá trị.
Siêu phẩm Võ Hồn Đại Lục VNG chính thức ra mắt
Game Mobile

Siêu phẩm Võ Hồn Đại Lục VNG chính thức ra mắt

Với thông điệp ấn tượng “Chiêu Mộ Hồn Sư, Đại Chiến Đấu La”, Võ Hồn Đại Lục VNG - tựa game mới nhất của nhà VNGGames hứa hẹn mang đến những trải nghiệm đỉnh cao với gameplay hấp dẫn và phong phú, đồng thời giữ nguyên vẹn tinh thần lẫn cốt truyện đặc sắc của tác phẩm gốc.
Heartbeat Plus ấn định ngày ra mắt Áo Cưới Giấy 7 và vũ trụ mới
Game Mobile

Heartbeat Plus ấn định ngày ra mắt Áo Cưới Giấy 7 và vũ trụ mới 'Giấy Không Lời'

Sau nhiều ngày im hơi lặng tiếng, HeartBeat Plus cuối cùng cũng hé lộ phần mới của Áo Cưới Giấy cũng như một vũ trụ mới sắp ra mắt trong tương lai.
Xem thêm

Bài viết đáng chú ý

Bức xúc: Cô gái trộm ruột nồi cơm điện rồi phang vỡ đầu sư thầy
Đời sống

Bức xúc: Cô gái trộm ruột nồi cơm điện rồi phang vỡ đầu sư thầy

Chỉ vì một chiếc ruột nồi cơm điện không đáng là bao, nữ đạo chích đã ra tay không tiếc với vị sư thầy.
Đau lòng: Cặp vợ chồng mới cưới chuẩn bị có con mất mạng trong vụ cháy nhà trọ
Đời sống

Đau lòng: Cặp vợ chồng mới cưới chuẩn bị có con mất mạng trong vụ cháy nhà trọ

Vụ việc cháy nhà trọ ở Hà Nội đã cướp đi sinh mệnh của nhiều nạn nhân. Trong đó, trường hợp thiệt mạng của một đôi vợ chồng trẻ đã thật sự lấy đi nước mắt của nhiều người.
Sốc: Vợ Decao - Lâm Minh livestream ôm con khóc nức nở, tố bị ai đó bạo hành
Giải trí

Sốc: Vợ Decao - Lâm Minh livestream ôm con khóc nức nở, tố bị ai đó bạo hành

­Lâm Minh livestream trong tình trạng miệng vẫn còn chảy máu, mặt đầy vết bầm tím và ôm con khóc nức nở khiến mọi người không khỏi lo lắng.
Lâm Minh nói rõ vụ bị mẹ con Decao tác động vật lý, khẳng định sẽ mang con đi
Giải trí

Lâm Minh nói rõ vụ bị mẹ con Decao tác động vật lý, khẳng định sẽ mang con đi

Đáp lại tất cả mọi thắc mắc lẫn bức xúc của mọi người, Lâm Minh đã lên tiếng nói rõ về sự việc tối qua.
‘Cơn mưa’ nước mắm khiến hàng chục phương tiện giao thông trượt té tại Thủ Đức
Đời sống

‘Cơn mưa’ nước mắm khiến hàng chục phương tiện giao thông trượt té tại Thủ Đức

Một xe đầu kéo đã làm đổ nước mắm khắp mặt đường gây ùn tắc cả một đoạn đường tại TP.Thủ Đức.
Top game Yandere hay nhất - Yêu thì sống không thì chết

Top game Yandere hay nhất - Yêu thì sống không thì chết

Dạo này đây nói chung cũng chán, cảm thấy cuộc đời hơi bị yên bình quá nên tôi quyết định cho mọi thứ sóng gió hơn bằng cách trải nghiệm những game yandere.
Top 18 game kinh dị ra mắt trong năm 2024, 2025

Top 18 game kinh dị ra mắt trong năm 2024, 2025

Kinh dị là một trong những thể loại được người ta ưa thích, từ tiểu thuyết, phim ảnh và dĩ nhiên bao gồm cả trò chơi điện tử.
Tóm tắt dòng thời gian của game kinh dị Alone in the Dark

Tóm tắt dòng thời gian của game kinh dị Alone in the Dark

Alone in the Dark vào những năm thập niên 90, chính là tiền thân và cũng là trò chơi đầu tiên của thể loại Survival Horror.
Bạn có biết 7 câu chuyện ma kinh dị trong trường học Nhật Bản không?

Bạn có biết 7 câu chuyện ma kinh dị trong trường học Nhật Bản không?

Tương truyền, ai chứng kiến hết 7 câu chuyện kinh dị này thì sẽ gặp bất hạnh. Hôm nay hãy để Mọt tôi kể cho bạn nghe các bí ẩn được lưu truyền này nhé.
Tà Du Ký: Tam Tạng đã chết - Chân kinh là giả? - P.1

Tà Du Ký: Tam Tạng đã chết - Chân kinh là giả? - P.1

Hành trình của Đường Tăng và đồ đệ trong Tây Du Ký vốn không như bạn nghĩ? Đúng vậy hãy theo dõi series Tà Du Ký để hiểu vì sao nó lại kinh dị.
Đừng chơi các game này nếu bạn có một nỗi sợ thầm kín

Đừng chơi các game này nếu bạn có một nỗi sợ thầm kín

Sợ hãi là một trong những cảm xúc cơ bản nhất của con người. Người thì sợ ma, kẻ lại sợ bóng tối trong khi đa số lại sợ thiếu tiền, như Mọt chẳng hạn.
Review Đoạt Mệnh: Chơi game trên Đà Lạt, cùng nhau về miền cực lạc

Review Đoạt Mệnh: Chơi game trên Đà Lạt, cùng nhau về miền cực lạc

Như các bạn đã biết thì vào ngày 7 tháng 3 tuần trước, tựa game Taken Soul hay Đoạt Mệnh do SOGA studio của Việt Nam sản xuất đã chính thức ra mắt.
From The Darkness: Chung cư ma ám ở Nga có gì khác nước ta

From The Darkness: Chung cư ma ám ở Nga có gì khác nước ta

Chung cư vốn là một nơi nhộn nhịp và đông người sinh sống, nhưng cũng có không ít những căn chung cư bị bỏ hoang vì một vài lý do nào đó.
Evil Nun: The Broken Mask - Lại câu chuyện về ác quỷ ma sơ

Evil Nun: The Broken Mask - Lại câu chuyện về ác quỷ ma sơ

Câu chuyện trong Evil Nun sẽ có liên quan đế phần game Ice Scream của cùng nhà sản xuất nên để tránh dài dòng tôi sẽ chỉ tóm tắt câu chuyện theo dòng thời gian.
Quy tắc sinh tồn Tam Quốc Chí P.1: Di chúc kinh hoàng của Khổng Minh

Quy tắc sinh tồn Tam Quốc Chí P.1: Di chúc kinh hoàng của Khổng Minh

Xuyên không về thế giới Tam Quốc Chí, tôi tận mắt chứng kiến cảnh thừa tướng Gia Cát Lượng qua đời trong chiến tranh Thục - Ngụy ở vùng Ngũ Trượng Nguyên.
Bảng xếp hạng PUBG Global Series 2024 Phase 3 mới nhất

Bảng xếp hạng PUBG Global Series 2024 Phase 3 mới nhất

Trong bài viết này, Mọt sẽ cập nhật bảng xếp hạng PUBG Global Championship Series 2024 Phase 3, đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam Cerberus Esports.
LMHT 14.11: Chi tiết bản cập nhật mới nhất

LMHT 14.11: Chi tiết bản cập nhật mới nhất

Trong bài viết này, Mọt sẽ tổng hợp cho bạn thông tin về bản cập nhật LMHT 14.11 mới nhất để có thể nhanh chóng tiếp cận meta nhé!
LMHT: Lịch thi đấu LPL Mùa Hè 2024 mới nhất

LMHT: Lịch thi đấu LPL Mùa Hè 2024 mới nhất

Trong bài viết này, Mọt sẽ cập nhật lịch thi đấu LPL Mùa Hè 2024, giải đấu Liên Minh Huyền Thoại lớn nhất của khu vực Trung Quốc.
Lịch thi đấu PUBG Global Championship 2024 mới nhất

Lịch thi đấu PUBG Global Championship 2024 mới nhất

Trong bài viết này, Mọt sẽ mang đến cho bạn lịch thi đấu của giải PUBG Global Championship 2024, một trong những giải đấu PUBG quốc tế lớn nhất trong năm.
Liên Quân Mobile: Danh sách các đội tham dự APL 2024 mới nhất

Liên Quân Mobile: Danh sách các đội tham dự APL 2024 mới nhất

Trong bài viết này, Mọt sẽ mang đến cho bạn danh sách đội hình các team tham dự APL 2024 - giải đấu quốc tế của bộ môn Liên Quân Mobile.
LMHT: Lịch thi đấu LCK mùa Hè 2024 mới nhất

LMHT: Lịch thi đấu LCK mùa Hè 2024 mới nhất

Trong bài viết này Mọt sẽ cập nhật lịch LCK mùa Hè 2024, giải đấu hấp dẫn nhất của Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc sẽ khởi tranh trong thời gian sắp tới.
Nguyệt Lão trở lại, game thủ Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile lại rộn ràng làm đám cưới

Nguyệt Lão trở lại, game thủ Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile lại rộn ràng làm đám cưới

Mỗi lần Nguyệt Lão trở lại, cộng đồng game thủ Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile lại tràn ngập không khí tình yêu từ hàng loạt đám cưới linh đình.
Tổng hợp giftcode Wuthering Waves và hướng dẫn chi tiết cách nhập

Tổng hợp giftcode Wuthering Waves và hướng dẫn chi tiết cách nhập

Mọt Game hướng dẫn game thủ cách nhập và sở hữu bộ giftcode Wuthering Waves với những phần quà giá trị để hành trình phiêu lưu trở nên dễ dàng hơn!
Danh sách code Wuthering Waves và cách nhập mới nhất

Danh sách code Wuthering Waves và cách nhập mới nhất

Trong bài viết này, Mọt xin chia sẻ cùng bạn các giftcode Wuthering Waves mới nhất để giúp game thủ Việt Nam sớm có được những nhân vật 5 sao mình mong muốn
Liên Minh Stickman chính thức ra mắt tặng 2000 giftcode "khủng"

Liên Minh Stickman chính thức ra mắt tặng 2000 giftcode "khủng"

Nhân dịp Liên minh Stickman chính thức khai mở vào 10h00 ngày 23/05/2024 NPH VTC đã gửi tặng các nhà thám hiểm 2000 giftcode giá trị.
Siêu phẩm Võ Hồn Đại Lục VNG chính thức ra mắt

Siêu phẩm Võ Hồn Đại Lục VNG chính thức ra mắt

Với thông điệp ấn tượng “Chiêu Mộ Hồn Sư, Đại Chiến Đấu La”, Võ Hồn Đại Lục VNG - tựa game mới nhất của VNGGames hứa hẹn mang đến những trải nghiệm đỉnh cao.
Hướng dẫn chi tiết cách tải Wuthering Waves trên iOS/iPhone mới nhất

Hướng dẫn chi tiết cách tải Wuthering Waves trên iOS/iPhone mới nhất

Trong bài viết này, Mọt sẽ hướng dẫn các bạn cách tải tựa game Wuthering Waves, các game thủ hãy nhanh tay note lại nhé!
Những điều bạn nên biết về Black Myth: Wukong trước khi game ra mắt

Những điều bạn nên biết về Black Myth: Wukong trước khi game ra mắt

Black Myth: Wukong là một trong những cái tên được nhiều game thủ săn đón nhất hiện tại, hãy cùng xem bạn cần chuẩn bị những gì khi tựa game sắp sửa ra mắt nhé.
Danh sách code Wuthering Waves và cách nhập mới nhất

Danh sách code Wuthering Waves và cách nhập mới nhất

Trong bài viết này, Mọt xin chia sẻ cùng bạn các giftcode Wuthering Waves mới nhất để giúp game thủ Việt Nam sớm có được những nhân vật 5 sao mình mong muốn
Clan War 2024 Mùa 2 mở đăng ký – Mùa tranh đấu mới cho ước mơ chuyên nghiệp

Clan War 2024 Mùa 2 mở đăng ký – Mùa tranh đấu mới cho ước mơ chuyên nghiệp

Cánh cổng cơ hội bước vào eSports chuyên nghiệp của cộng đồng game thủ Đột Kích lại mở lần nữa với Clan War 2024 Mùa 2 bắt đầu từ ngày 20/5.
Baisha Gaming tiếp tục thống lĩnh đấu trường Đột Kích quốc tế tại CFS Invitational 2024

Baisha Gaming tiếp tục thống lĩnh đấu trường Đột Kích quốc tế tại CFS Invitational 2024

Một mùa giải quốc tế CFS Invitational 2024 thành công đã khép lại với chức vô địch gọi tên Baisha Gaming, khẳng định sức mạnh của đội tuyển này.
FC Online: Nhận vé quay miễn phí sự kiện VAR BÓNG ĐÁ chỉ với vài thao tác đơn giản

FC Online: Nhận vé quay miễn phí sự kiện VAR BÓNG ĐÁ chỉ với vài thao tác đơn giản

Tại sự kiện VAR BÓNG ĐÁ của FC Online, người chơi chỉ cần đăng nhập bằng Facebook và nhận vé quay miễn phí từ ngày 17.05 - 19.05.2024.
Epic miễn phí 4 game, Dragon Age Inquisition GOTY là cái tên đầu tiên

Epic miễn phí 4 game, Dragon Age Inquisition GOTY là cái tên đầu tiên

Epic sẽ tặng free 4 trò chơi ‘bom tấn’ trong tháng 5 và Dragon Age Inquisition – Game of the Year Edition là gương mặt mở hàng.
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2023 v2.9