NULL

Clash of Clans: Tin mới nhất về bản cập nhật TownHall 11

Theo thông tin mới nhất về bản cập nhật Town Hall 11

  • Những thay đổi về thiết kế của Town Hall 11
  • Những hình ảnh mới nhất của Wizard Tower 9, Laboratory 9, Gold Storage 12 và Elixir Storage 12.

Đánh giá bài viết:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Chưa đánh giá)
Loading...