N/A
CHƯA ĐÁNH GIÁ
;

Bất ngờ xuất hiện không bao lâu nhưng Tam Sinh Kiếp Mobile đã rất nhanh gọn lẹ mà công bố ngày ra mắt chính thức đến cộng đồng, cụ thể là vào 10h00 ngày 22/04 sắp tới.

Tất cả thông tin về Tam Sinh Kiếp Mobile