7.3
KHÁ HAY

Graveyard Keeper là một game mô phỏng kiểu nông trại nhưng người chơi lại hướng vào xây dựng nghĩa trang và chế tạo hơn là làm nông dân đơn thuần.

Tất cả thông tin về Graveyard Keeper