Tổng hợp thông tin về “”

Hidden My Test: Trời giấu trời mang đi

Hidden My Test: Trời giấu trời mang đi

Trong Hidden My Test công việc của người chơi là giấu bài kiểm tra của mình khỏi mẹ, khi được hỏi thì kiểu Amee "Trời giấu trời mang đi"