NULL

Ultra Street Fighter IV: Ra mắt trang phục Halloween

Ngày 27 tháng 10, Capcom sẽ cho ra mắt những bộ trong phục đậm chất Halloween cho sản phẩm con cưng của họ là Ultra Street Fighter IV.

Có tất cả 8 bộ trang phục tương ứng với nhiều mức giá khác sau:

2014 Challengers Horror Pack

image001 image003 image005 image007 image009 

 Arcade Challengers Horror Pack

image011 image013 image015 image017 

Brawler Horror Pack

image019 image021 image023 image025 image027 

Challengers Horror Pack 1

 image029 image031 image033 image035 image037 image039 image041 image043

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Challengers Horror Pack 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Classic Horror Pack

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Femme Fatale Horror Pack

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shadoloo Horror Pack

 

Shoryuken Horror Pack

 

Đánh giá bài viết:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Chưa đánh giá)
Loading...