Game Online

Phát hành GMO ngày càng khó khăn - Game Online

Phát hành GMO ngày càng khó khăn

Với một số rào cản “chỉ có ở Việt Nam”, việc phát hành GMO tại thị trường nội địa đang gặp nhiều khó khăn khiến các nhà phát hành bối rối.