NA
CHƯA ĐÁNH GIÁ

Bối cảnh của Xenoblade Chronicles 2 vẫn nằm theo cốt truyện từ phần một, thế giới trong game nằm trên vai hai gã khổng lồ Bionis và Mechonis.

Tất cả thông tin về Xenoblade Chronicles 2

VIDEO