N/A
CHƯA ĐÁNH GIÁ
;

Bối cảnh của Xenoblade Chronicles 2 vẫn nằm theo cốt truyện từ phần một, thế giới trong game nằm trên vai hai gã khổng lồ Bionis và Mechonis.

Tất cả thông tin về Xenoblade Chronicles 2