N/A
CHƯA ĐÁNH GIÁ
;

Bối cảnh của Xenoblade Chronicles 2 vẫn giống như phần 1, là thế giới nằm trên vai hai gã khổng lồ Bionis và Mechonis.

Tất cả thông tin về Xenoblade Chronicles 2