twister

Tác giả

Hỏng có gì để nói hết chơn....

    Tân Thần Điêu VNG tặng giftcode - Game Mobile

    Tân Thần Điêu VNG tặng giftcode

    Theo đó, những gift-code này chứa một lượng nhất định Đĩnh Vàng và Thiệp Anh Hùng – hai vật phẩm cực kỳ giá trị đối với các tân thủ Tân Thần Điêu VNG. Game thủ lưu ý rằng code này chỉ dùng được 1 lần và áp dụng cho một tài khoản.