Video

Wo Long: Fallen Dynasty - Tam Quốc Chế?

Thế giới huyền bí của Ngọa Long tồn tại một loại năng lượng bí ẩn mà chỉ kẻ mạnh mới có thể sử dụng gọi là “Khí”. “Khí” được cấu thành từ ngũ hành, chia thành hai loại là Chân Khí và Tà Khí. Chân khí thuần dương có màu cam sáng, Tà khí thuần âm có màu đỏ. Tương truyền, những vị anh hùng hào kiệt vừa sinh ra đã sở hữu chân khí, được thần thú bảo vệ, có thể vận dụng khí trong cơ thể để thi triển pháp thuật.

Về phần tà khí, nó được sinh ra từ chiến tranh và những cuộc đấu đá của con người. Một số kẻ tu đạo có thể lợi dụng tà khí để tạo thành các loại pháp bảo, tiêu  trong đó là “đan dược”. “Đan dược” có khả năng tăng số lượng khí trong cơ thể, nhưng nếu không khống chế được lượng tà khí mạnh mẽ này người sử dụng sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Trong Ngọa Long, Tần Thủy Hoàng cũng vì sử dụng quá nhiều đan dược để kéo dài tuổi thọ nên đã bị tà khí ăn mòn và qua đời.

    D Doãn đại hiệp

  • 09/03/2023
  • 12:20
  • 133
user_avt
Bình luận nội dung
Gửi
X