Danh sách Tướng game Liên Minh: Tốc Chiến

Chuyên trang tổng hợp tất cả thông tin về Tướng trong game Liên Minh: Tốc Chiến. Tại đây các bạn có thể lọc ra danh sách Tướng cần tra cứu bằng cách sử dụng lựa chọn "Bạn muốn tìm theo" phía dưới, danh sách lọc gồm Xạ Thủ, Hỗ Trợ, Pháp Sư, Đỡ Đòn, Sát Thủ, Đấu Sĩ. Hy vọng với những thông tin này Mọt Game sẽ giúp ích cho tất cả các bạn!

Bạn muốn tìm theo:
Ngộ Không
Ngộ Không
Ngộ Không
RP: 725 IP: 5500
Sát thương vật lý: 65 Máu: 670 Giáp: 35 Kháng phép: 38 Tốc độ đánh: 0.8 Tốc độ di chuyển: 437 Tầm đánh:Gần
Ngộ Không Giá: RP: 725 IP: 5500
Draven
Draven
Draven
RP: 725 IP: 5500
Sát thương vật lý: 74 Máu: 660 Giáp: 35 Kháng phép: 30 Tốc độ đánh: 0.69 Tốc độ di chuyển: 453 Tầm đánh:Xa
Draven Giá: RP: 725 IP: 5500
Darius
Darius
Darius
RP: 725 IP: 5500
Sát thương vật lý: 77 Máu: 650 Giáp: 45 Kháng phép: 48 Tốc độ đánh: 0.8 Tốc độ di chuyển: 464 Tầm đánh:Gần
Darius Giá: RP: 725 IP: 5500
Katarina
Katarina
Katarina
RP: 725 IP: 5500
Sát thương vật lý: 58 Máu: 602 Giáp: 28 Kháng phép: 32 Tốc độ đánh: 0.658 Tốc độ di chuyển: 340 Tầm đánh:Gần
Katarina Giá: RP: 725 IP: 5500
Corki
Corki
Corki
RP: 725 IP: 5500
Sát thương vật lý: 59 Máu: 570 Giáp: 35 Kháng phép: 40 Tốc độ đánh: 0.75 Tốc độ di chuyển: 325 Tầm đánh:Xa
Corki Giá: RP: 725 IP: 5500
Twisted Fate
Twisted Fate
Twisted Fate
RP: 725 IP: 5500
Sát thương vật lý: 59 (+3.64 mỗi cấp) Máu: 570 (+115 mỗi cấp) Giáp: 35 (+3.5 mỗi cấp) Kháng phép: 30 (+0.86 mỗi cấp) Tốc độ đánh: 0.75 (+0.014 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển: 459 Tầm đánh:Xa
Twisted Fate Giá: RP: 725 IP: 5500
Tryndamere
Tryndamere
Tryndamere
RP: 725 IP: 5500
Sát thương vật lý: 64 (+4.57 mỗi cấp) Máu: 650 (+125 mỗi cấp) Giáp: 40 (+3.93 mỗi cấp) Kháng phép: 38 (+1.64 mỗi cấp) Tốc độ đánh: 0.8 (+0.02 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển: 470 Tầm đánh:Gần
Tryndamere Giá: RP: 725 IP: 5500
Soraka
Soraka
Soraka
RP: 725 IP: 5500
Sát thương vật lý: 52 (+1.71 mỗi cấp) Máu: 570 (+115 mỗi cấp) Giáp: 37 (+4.71 mỗi cấp) Kháng phép: 35 (+0.86 mỗi cấp) Tốc độ đánh: 0.75 Tốc độ di chuyển: 513 Tầm đánh:Xa
Soraka Giá: RP: 725 IP: 5500
Sona
Sona
Sona
RP: 725 IP: 5500
Sát thương vật lý: 46 (+2.71 mỗi cấp) Máu: 530 (+105 mỗi cấp) Giáp: 42 (+3.92 mỗi cấp) Kháng phép: 35 (+0.86 mỗi cấp) Tốc độ đánh: 0.75 Tốc độ di chuyển: 447 Tầm đánh:Xa
Sona Giá: RP: 725 IP: 5500
Singed
Singed
Singed
RP: 725 IP: 5500
Sát thương vật lý: 64 Máu: 650 Giáp: 40 Kháng phép: 38 Tốc độ đánh: 0.8 Tốc độ di chuyển: 470 Tầm đánh:Gần
Singed Giá: RP: 725 IP: 5500
Shyvana
Shyvana
Shyvana
RP: 725 IP: 5500
Sát thương vật lý: 65 (+4.57 mỗi cấp) Máu: 670 (+115 mỗi cấp) Giáp: 45 (+4.36 mỗi cấp) Kháng phép: 38 (+1.64 mỗi cấp) Tốc độ đánh: 0.8 (+0.02 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển: 437 Tầm đánh:Gần
Shyvana Giá: RP: 725 IP: 5500
Seraphine
Seraphine
Seraphine
RP: 725 IP: 5500
Sát thương vật lý: 52 (+3.64 mỗi cấp) Máu: 530 (+105 mỗi cấp) Giáp: 30 (+4.71 mỗi cấp) Kháng phép: 30 (+0.86 mỗi cấp) Tốc độ đánh: 0.75 Tốc độ di chuyển: 453 Tầm đánh:Xa
Seraphine Giá: RP: 725 IP: 5500
Orianna
Orianna
Orianna
RP: 725 IP: 5500
Sát thương vật lý: 46 (+2.71 mỗi cấp) Máu: 570 (+115 mỗi cấp) Giáp: 30 (+3.5 mỗi cấp) Kháng phép: 30 (+0.86 mỗi cấp) Tốc độ đánh: 0.75 Tốc độ di chuyển: 447 Tầm đánh:Xa
Orianna Giá: RP: 725 IP: 5500
Olaf
Olaf
Olaf
RP: 725 IP: 5500
Sát thương vật lý: 77 (+3.64 mỗi cấp) Máu: 670 (+105 mỗi cấp) Giáp: 40 (+3.93 mỗi cấp) Kháng phép: 38 (+1.64 mỗi cấp) Tốc độ đánh: 0.8 (+0.22 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển: 470 Tầm đánh:Gần
Olaf Giá: RP: 725 IP: 5500
Nasus
Nasus
Nasus
RP: 725 IP: 5500
Sát thương vật lý: 64 (+4.57 mỗi cấp) Máu: 610 (+115 mỗi cấp) Giáp: 40 (+4.36 mỗi cấp) Kháng phép: 48 (+1.64 mỗi cấp) Tốc độ đánh: 0.8 (+0.015 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển: 528 Tầm đánh:Gần
Nasus Giá: RP: 725 IP: 5500
Nami
Nami
Nami
RP: 725 IP: 5500
Sát thương vật lý: 51.208 (+3.1 mỗi cấp) Máu: 475 (+74 mỗi cấp) Giáp: 29 (+4 mỗi cấp) Kháng phép: 30 (+0.5 mỗi cấp) Tốc độ đánh: 0.644 (+2.61% mỗi cấp) Tốc độ di chuyển: 335 Tầm đánh:Xa
Nami Giá: RP: 725 IP: 5500
Miss Fortune
Miss Fortune
Miss Fortune
RP: 725 IP: 5500
Sát thương vật lý: 52 (+2.71 mỗi cấp) Máu: 620 (+115 mỗi cấp) Giáp: 35 (+3.5 mỗi cấp) Kháng phép: 30 (+0.86 mỗi cấp) Tốc độ đánh: 0.75 (+0.014 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển: 513 Tầm đánh:Xa
Miss Fortune Giá: RP: 725 IP: 5500
Master Yi
Master Yi
Master Yi
RP: 725 IP: 5500
Sát thương vật lý: 52 (+1.98 mỗi cấp) Máu: 610 (+115 mỗi cấp) Giáp: 40 (+3.5 mỗi cấp) Kháng phép: 38 (+1.64 mỗi cấp) Tốc độ đánh: 0.8 (+0.015 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển: 528 Tầm đánh:Gần
Master Yi Giá: RP: 725 IP: 5500
Malphite
Malphite
Malphite
RP: 725 IP: 5500
Sát thương vật lý: 52 (+3.64 mỗi cấp) Máu: 650 (+115 mỗi cấp) Giáp: 45 (+4.36 mỗi cấp) Kháng phép: 38 (+1.64 mỗi cấp) Tốc độ đánh: 0.8 (+0.015 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển: 517 Tầm đánh:Gần
Malphite Giá: RP: 725 IP: 5500
Lux
Lux
Lux
RP: 725 IP: 5500
Sát thương vật lý: 56 (+3.3 mỗi cấp) Máu: 556 (+79 mỗi cấp) Giáp: 23 (+4 mỗi cấp) Kháng phép: 30 Tốc độ đánh: 0.67 (+1.36% mỗi cấp) Tốc độ di chuyển: 330 Tầm đánh:Xa
Lux Giá: RP: 725 IP: 5500
Lee Sin
Lee Sin
Lee Sin
RP: 725 IP: 5500
Sát thương vật lý: 64 (+3.2 mỗi cấp) Máu: 655 (+85 mỗi cấp) Giáp: 28 (+3.7 mỗi cấp) Kháng phép: 33 (+1.25 mỗi cấp) Tốc độ đánh: 0.651 (+ 3% mỗi cấp) Tốc độ di chuyển: 350 Tầm đánh:Gần
Lee Sin Giá: RP: 725 IP: 5500
Kaisa
Kaisa
Kaisa
RP: 725 IP: 5500
Sát thương vật lý: 63 (+1 mỗi cấp) Máu: 554.4 (+80 mỗi cấp) Giáp: 33.04 (+3 mỗi cấp) Kháng phép: 30 (+0.5 mỗi cấp) Tốc độ đánh: 0.644 (+1.8% mỗi cấp) Tốc độ di chuyển: 335 Tầm đánh:Xa
Kaisa Giá: RP: 725 IP: 5500
Jinx
Jinx
Jinx
RP: 725 IP: 5500
Sát thương vật lý: 58 (+3.64 mỗi cấp) Máu: 610 (+105 mỗi cấp) Giáp: 37 (+4.36 mỗi cấp) Kháng phép: 35 (+0.86 mỗi cấp) Tốc độ đánh: 0.75 (+0.004 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển: 513 Tầm đánh:Xa
Jinx Giá: RP: 725 IP: 5500
Jhin
Jhin
Jhin
RP: 725 IP: 5500
Sát thương vật lý: 57 (+4 mỗi cấp) Máu: 625 (+85 mỗi cấp) Giáp: 23.5 (+3.5 mỗi cấp) Kháng phép: 30 Tốc độ đánh: 0 Tốc độ di chuyển: 330 Tầm đánh:Xa
Jhin Giá: RP: 725 IP: 5500
Jax
Jax
Jax
RP: 725 IP: 5500
Sát thương vật lý: 56.3 (+3.375 mỗi cấp) Máu: 535 (+85 mỗi cấp) Giáp: 22 (+3.0 mỗi cấp) Kháng phép: 30 (+1.25 mỗi cấp) Tốc độ đánh: 0.638 (+3.4% mỗi cấp) Tốc độ di chuyển: 350 Tầm đánh:Gần
Jax Giá: RP: 725 IP: 5500
Jarvan IV
Jarvan IV
Jarvan IV
RP: 725 IP: 5500
Sát thương vật lý: 71 Máu: 670 Giáp: 40 Kháng phép: 38 Tốc độ đánh: 0.8 Tốc độ di chuyển: 464 Tầm đánh:Gần
Jarvan IV Giá: RP: 725 IP: 5500
Janna
Janna
Janna
RP: 725 IP: 5500
Sát thương vật lý: 52 (+2.71 mỗi cấp) Máu: 570 (+95 mỗi cấp) Giáp: 42 (+4.36 mỗi cấp) Kháng phép: 35 (+0.86 mỗi cấp) Tốc độ đánh: 0.75 Tốc độ di chuyển: 524 Tầm đánh:Xa
Janna Giá: RP: 725 IP: 5500
Graves
Graves
Graves
RP: 725 IP: 5500
Sát thương vật lý: 77 (+3.64 mỗi cấp) Máu: 650 (+115 mỗi cấp) Giáp: 35 (+4.36 mỗi cấp) Kháng phép: 48 (+1.64 mỗi cấp) Tốc độ đánh: 1.03 (+0.02 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển: 464 Tầm đánh:Xa
Graves Giá: RP: 725 IP: 5500
Gragas
Gragas
Gragas
RP: 725 IP: 5500
Sát thương vật lý: 71 (+3.64 mỗi cấp) Máu: 690 (+125 mỗi cấp) Giáp: 40 (+4.71 mỗi cấp) Kháng phép: 38 (+1.64 mỗi cấp) Tốc độ đánh: 0.8 (+0.02 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển: 453 Tầm đánh:Gần
Gragas Giá: RP: 725 IP: 5500
Garen
Garen
Garen
RP: 725 IP: 5500
Sát thương vật lý: 64 (+5.5 mỗi cấp) Máu: 670 (+135 mỗi cấp) Giáp: 45 (+6.43 mỗi cấp) Kháng phép: 38 (+2.64 mỗi cấp) Tốc độ đánh: 0.8 (+0.015 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển: 464 Tầm đánh:Gần
Garen Giá: RP: 725 IP: 5500
Fizz
Fizz
Fizz
RP: 725 IP: 5500
Sát thương vật lý: 58 (+3.64 mỗi cấp) Máu: 610 (+125 mỗi cấp) Giáp: 30 (+4.36 mỗi cấp) Kháng phép: 38 (+1.64 mỗi cấp) Tốc độ đánh: 0.8 (+0.02 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển: 459 Tầm đánh:Gần
Fizz Giá: RP: 725 IP: 5500
Fiora
Fiora
Fiora
RP: 725 IP: 5500
Sát thương vật lý: 77 (+4.57 mỗi cấp) Máu: 610 (+105 mỗi cấp) Giáp: 40 (+4.36 mỗi cấp) Kháng phép: 48 (+1.64 mỗi cấp) Tốc độ đánh: 0.8 (+0.02 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển: 470 Tầm đánh:Gần
Fiora Giá: RP: 725 IP: 5500
Ezreal
Ezreal
Ezreal
RP: 725 IP: 5500
Sát thương vật lý: 60 (+3.64 mỗi cấp) Máu: 570 (+105 mỗi cấp) Giáp: 30 (+4.36 mỗi cấp) Kháng phép: 30 (+0.86 mỗi cấp) Tốc độ đánh: 0.75 (+0.014 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển: 447 Tầm đánh:Xa
Ezreal Giá: RP: 725 IP: 5500
Evelynn
Evelynn
Evelynn
RP: 725 IP: 5500
Sát thương vật lý: 64 Máu: 670 Giáp: 45 Kháng phép: 38 Tốc độ đánh: 0.8 Tốc độ di chuyển: 345 Tầm đánh:Gần
Evelynn Giá: RP: 725 IP: 5500
Dr. Mundo
Dr. Mundo
Dr. Mundo
RP: 725 IP: 5500
Sát thương vật lý: 64 (+3.64 mỗi cấp) Máu: 690 (+105 mỗi cấp) Giáp: 45 (+4.36 mỗi cấp) Kháng phép: 38 (+1.64 mỗi cấp) Tốc độ đánh: 0.8 (+0.058 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển: 528 Tầm đánh:Gần
Dr. Mundo Giá: RP: 725 IP: 5500
Varus
Varus
Varus
RP: 725 IP: 5500
Sát thương vật lý: 60 (+2.71 mỗi cấp) Máu: 580 (+115 mỗi cấp) Giáp: 35 (+3.93 mỗi cấp) Kháng phép: 30 (+0.86 mỗi cấp) Tốc độ đánh: 0.75 (+0.01 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển: 447 Tầm đánh:Xa
Varus Giá: RP: 725 IP: 5500
Vayne
Vayne
Vayne
RP: 725 IP: 5500
Sát thương vật lý: 58 (+2.71 mỗi cấp) Máu: 620 (+105 mỗi cấp) Giáp: 35 (+4.36 mỗi cấp) Kháng phép: 30 (+0.86 mỗi cấp) Tốc độ đánh: 0.75 (+0.014 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển: 513 Tầm đánh:Xa
Vayne Giá: RP: 725 IP: 5500
Vi
Vi
Vi
RP: 725 IP: 5500
Sát thương vật lý: 65 (+3.64 mỗi cấp) Máu: 670 (+105 mỗi cấp) Giáp: 35 (+5.14 mỗi cấp) Kháng phép: 38 (+1.64 mỗi cấp) Tốc độ đánh: 0.8 (+0.02 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển: 464 Tầm đánh:Gần
Vi Giá: RP: 725 IP: 5500
Xin Zhao
Xin Zhao
Xin Zhao
RP: 725 IP: 5500
Sát thương vật lý: 71 (+3.64 mỗi cấp) Máu: 670 (+105 mỗi cấp) Giáp: 40 (+3.93 mỗi cấp) Kháng phép: 30 (+1.64 mỗi cấp) Tốc độ đánh: 0.8 Tốc độ di chuyển: 528 Tầm đánh:Gần
Xin Zhao Giá: RP: 725 IP: 5500
Yasuo
Yasuo
Yasuo
RP: 725 IP: 5500
Sát thương vật lý: 65 (+2.71 mỗi cấp) Máu: 650 (+105 mỗi cấp) Giáp: 40 (+4.36 mỗi cấp) Kháng phép: 38 (+1.64 mỗi cấp) Tốc độ đánh: 0.8 (+0.02 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển: 528 Tầm đánh:Gần
Yasuo Giá: RP: 725 IP: 5500
Zed
Zed
Zed
RP: 725 IP: 5500
Sát thương vật lý: 52 (+ mỗi cấp) Máu: 670 (+105 mỗi cấp) Giáp: 40 (+4.36 mỗi cấp) Kháng phép: 38 (+1.64 mỗi cấp) Tốc độ đánh: 0.8 (+0.02 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển: 470 Tầm đánh:Gần
Zed Giá: RP: 725 IP: 5500
Ziggs
Ziggs
Ziggs
RP: 725 IP: 5500
Sát thương vật lý: 52 (+3.64 mỗi cấp) Máu: 480 (+115 mỗi cấp) Giáp: 35 (+3.5 mỗi cấp) Kháng phép: 30 (+0.56 mỗi cấp) Tốc độ đánh: 0.75 Tốc độ di chuyển: 517 Tầm đánh:Xa
Ziggs Giá: RP: 725 IP: 5500
Camille
Camille
Camille
RP: 725 IP: 5500
Sát thương vật lý: 65 (+4.57 mỗi cấp) Máu: 670 (+105 mỗi cấp) Giáp: 40 (+4.71 mỗi cấp) Kháng phép: 38 (+1.64 mỗi cấp) Tốc độ đánh: 0.8 (+0.015 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển: 524 Tầm đánh:Gần
Camille Giá: RP: 725 IP: 5500
Braum
Braum
Braum
RP: 725 IP: 5500
Sát thương vật lý: 58 (+3.64 mỗi cấp) Máu: 610 (+115 mỗi cấp) Giáp: 52 (+5.14 mỗi cấp) Kháng phép: 43 (+1.64 mỗi cấp) Tốc độ đánh: 0.8 (+0.015 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển: 459 Tầm đánh:Gần
Braum Giá: RP: 725 IP: 5500
Blitzcrank
Blitzcrank
Blitzcrank
RP: 725 IP: 5500
Sát thương vật lý: 58 (+1.71 mỗi cấp) Máu: 650 (+115 mỗi cấp) Giáp: 52 (+5.14 mỗi cấp) Kháng phép: 43 (+1.64 mỗi cấp) Tốc độ đánh: 0.8 (+0.008 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển: 447 Tầm đánh:Gần
Blitzcrank Giá: RP: 725 IP: 5500
Aurelion Sol
Aurelion Sol
Aurelion Sol
RP: 725 IP: 5500
Sát thương vật lý: 52 Máu: 570 Giáp: 35 Kháng phép: 40 Tốc độ đánh: 0.75 Tốc độ di chuyển: 513 Tầm đánh:Xa
Aurelion Sol Giá: RP: 725 IP: 5500
Ashe
Ashe
Ashe
RP: 725 IP: 5500
Sát thương vật lý: 52 (+2.71 mỗi cấp) Máu: 620 (+115 mỗi cấp) Giáp: 35 (+3.93 mỗi cấp) Kháng phép: 30 (+0.86 mỗi cấp) Tốc độ đánh: 0.75 (+0.014 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển: 447 Tầm đánh:Xa
Ashe Giá: RP: 725 IP: 5500
Annie
Annie
Annie
RP: 725 IP: 5500
Sát thương vật lý: 52 (+2.71 mỗi cấp) Máu: 570 (+105 mỗi cấp) Giáp: 30 (+4.71 mỗi cấp) Kháng phép: 30 (+0.86 mỗi cấp) Tốc độ đánh: 0.75 Tốc độ di chuyển: 459 Tầm đánh:Xa
Annie Giá: RP: 725 IP: 5500
Amumu
Amumu
Amumu
RP: 725 IP: 5500
Sát thương vật lý: 52 (+3.64 mỗi cấp) Máu: 650 (+105 mỗi cấp) Giáp: 35 (+3.93 mỗi cấp) Kháng phép: 30 (+0.86 mỗi cấp) Tốc độ đánh: 0.8 (+0.015 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển: 335 Tầm đánh:Gần
Amumu Giá: RP: 725 IP: 5500
Alistar
Alistar
Alistar
RP: 725 IP: 5500
Sát thương vật lý: 58 (+3.64 mỗi cấp) Máu: 650 (+135 mỗi cấp) Giáp: 47 (+4.71 mỗi cấp) Kháng phép: 43 (+1.64 mỗi cấp) Tốc độ đánh: 0.8 (+0.015 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển: 453 Tầm đánh:Gần
Alistar Giá: RP: 725 IP: 5500
Ahri
Ahri
Ahri
RP: 725 IP: 5500
Sát thương vật lý: 52 (+3.65 mỗi cấp) Máu: 570 (+115 mỗi cấp) Giáp: 35 (+3.9 mỗi cấp) Kháng phép: 30 (+0.85 mỗi cấp) Tốc độ đánh: 0.75 Tốc độ di chuyển: 330 Tầm đánh:Xa
Ahri Giá: RP: 725 IP: 5500
Top