VÔ CỰC KIẾM

VÔ CỰC KIẾM

Giá: 3400

+60 Công vật lý
+25% Tỉ lệ chí mạng

Nội tại DUY NHẤT: Sát thương từ các đòn chí mạng sẽ là 230% thay vì 200% .

Top