Triệu hồi Aery

Triệu hồi Aery

Ngọc chính

Các đòn đánh thường và kỹ năng của bạn sẽ đưa Aery tới mục tiêu, gây sát thương lên kẻ thù hoặc Khiên chắn chắn cho đồng minh.
Sát thương: 10 – 60 + 20% Công vật lý cộng thêm + 10% Công phép .
Khiên chắn: 20 – 120 + 40% Công vật lý cộng thêm + 20% Công phép . Aery không thể được gửi đi một lần nữa cho đến khi quay trở lại với bạn.

Top