Thợ săn thiên tài

Thợ săn thiên tài

Ngọc phụ 3

Nhận 2.5% giảm hồi chiêu. Hạ gục tướng nhận thêm 1.5% giảm hồi chiêu.

Top