Quyền năng bất diệt

Quyền năng bất diệt

Ngọc chính

Mỗi 4 giây trong giao tranh, đòn tấn công tiếp theo của bản thân lên tướng sẽ:
Gây thêm sát thương phép bằng 4% máu tối đa của bản thân
Hồi lại 2% máu tối đa
Tăng vĩnh viễn 5 máu.
Đối với các tướng đánh xa hiệu quả sát thương, hồi máu, tăng máu giảm 60%.

Top