Phối hợp săn mồi

Phối hợp săn mồi

Ngọc phụ 3

Khi sử dụng tướng đồng minh được tăng 2% tốc độ di chuyển. Đối với mỗi tướng địch mà bạn tham gia hạ gục, bạn nhận được thêm 50 vàng và đồng minh nhận được thêm 50 vàng.

Top