Kiểm soát điều kiện

Kiểm soát điều kiện

Ngọc phụ 2

Nhận thêm 8 GiápKháng phép sau khi trận đấu bắt đầu được 5 phút.

Top