Hảo ngọt

Hảo ngọt

Ngọc phụ 3

Tăng 25% khả năng hồi phục của Quả hồi phục, Mỗi quả cũng cung cấp thêm 20 vàng.

Top