Đạo chích

Đạo chích

Ngọc chính

Sau khi sử dụng một kỹ năng, đòn đánh kế tiếp chúng tướng địch sẽ cho bạn một hiệu ứng vật phẩm ngẫu nhiên. 25 giây thời gian hồi.

Top