Chủ mưu

Chủ mưu

Ngọc phụ 3

Gây thêm 10% sát thương chuẩn lên mục tiêu lớn và công trình. Nhận thêm 100 vàng và 500 kinh nghiệm khi hạ hoặc hỗ hạ gục các mục tiêu này.

Top