Chinh phục

Chinh phục

Ngọc chính

Khi đánh trúng tướng địch bằng các đòn đánh thường hoặc kỹ năng sẽ nhận được điểm cộng dồn tối đa 5 cộng dồn giúp tăng lần lượt 2 – 6 Công vật lý hoặc 4 – 12 Công phép trong 8 giây. Khi cộng dồn hoàn tất: Tăng 10% sát thương tương ứng cộng thêm lên tướng.

Top