Bước chân thần tốc

Bước chân thần tốc

Ngọc chính

Tấn công và di chuyển tăng cộng dồn Tích Điện. Ở 100 cộng dồn, đòn đánh kế tiếp của bạn sẽ được Tích Điện.
Đòn đánh Tích Điện giúp hồi: 15 – 85 + 30% Công vật lý cộng thêm + 30% Công phép .
Tăng tốc độ di chuyển: 20% trong 1 giây.

Top