Liên Minh Tốc Chiến

Danh sách Tướng game Liên Minh: Tốc Chiến

Chuyên trang tổng hợp tất cả thông tin về Tướng trong game Liên Minh: Tốc Chiến. Tại đây các bạn có thể lọc ra danh sách Tướng cần tra cứu bằng cách sử dụng lựa chọn "Bạn muốn tìm theo" phía dưới, danh sách lọc gồm Xạ Thủ, Hỗ Trợ, Pháp Sư, Đỡ Đòn, Sát Thủ, Đấu Sĩ. Hy vọng với những thông tin này Mọt Game sẽ giúp ích cho tất cả các bạn!

Bạn muốn tìm theo:
Ngộ Không
Ngộ Không
Ngộ Không
RP: 725 IP: 5500
Sát thương vật lý: 65 Máu: 670 Giáp: 35 Kháng phép: 38 Tốc độ đánh: 0.8 Tốc độ di chuyển: 437 Tầm đánh:Gần
Ngộ Không Giá: RP: 725 IP: 5500
Draven
Draven
Draven
RP: 725 IP: 5500
Sát thương vật lý: 74 Máu: 660 Giáp: 35 Kháng phép: 30 Tốc độ đánh: 0.69 Tốc độ di chuyển: 453 Tầm đánh:Xa
Draven Giá: RP: 725 IP: 5500
Darius
Darius
Darius
RP: 725 IP: 5500
Sát thương vật lý: 77 Máu: 650 Giáp: 45 Kháng phép: 48 Tốc độ đánh: 0.8 Tốc độ di chuyển: 464 Tầm đánh:Gần
Darius Giá: RP: 725 IP: 5500
Katarina
Katarina
Katarina
RP: 725 IP: 5500
Sát thương vật lý: 58 Máu: 602 Giáp: 28 Kháng phép: 32 Tốc độ đánh: 0.658 Tốc độ di chuyển: 340 Tầm đánh:Gần
Katarina Giá: RP: 725 IP: 5500
Corki
Corki
Corki
RP: 725 IP: 5500
Sát thương vật lý: 59 Máu: 570 Giáp: 35 Kháng phép: 40 Tốc độ đánh: 0.75 Tốc độ di chuyển: 325 Tầm đánh:Xa
Corki Giá: RP: 725 IP: 5500
Twisted Fate
Twisted Fate
Twisted Fate
RP: 725 IP: 5500
Sát thương vật lý: 59 (+3.64 mỗi cấp) Máu: 570 (+115 mỗi cấp) Giáp: 35 (+3.5 mỗi cấp) Kháng phép: 30 (+0.86 mỗi cấp) Tốc độ đánh: 0.75 (+0.014 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển: 459 Tầm đánh:Xa
Twisted Fate Giá: RP: 725 IP: 5500
Tryndamere
Tryndamere
Tryndamere
RP: 725 IP: 5500
Sát thương vật lý: 64 (+4.57 mỗi cấp) Máu: 650 (+125 mỗi cấp) Giáp: 40 (+3.93 mỗi cấp) Kháng phép: 38 (+1.64 mỗi cấp) Tốc độ đánh: 0.8 (+0.02 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển: 470 Tầm đánh:Gần
Tryndamere Giá: RP: 725 IP: 5500
Soraka
Soraka
Soraka
RP: 725 IP: 5500
Sát thương vật lý: 52 (+1.71 mỗi cấp) Máu: 570 (+115 mỗi cấp) Giáp: 37 (+4.71 mỗi cấp) Kháng phép: 35 (+0.86 mỗi cấp) Tốc độ đánh: 0.75 Tốc độ di chuyển: 513 Tầm đánh:Xa
Soraka Giá: RP: 725 IP: 5500
Sona
Sona
Sona
RP: 725 IP: 5500
Sát thương vật lý: 46 (+2.71 mỗi cấp) Máu: 530 (+105 mỗi cấp) Giáp: 42 (+3.92 mỗi cấp) Kháng phép: 35 (+0.86 mỗi cấp) Tốc độ đánh: 0.75 Tốc độ di chuyển: 447 Tầm đánh:Xa
Sona Giá: RP: 725 IP: 5500
Singed
Singed
Singed
RP: 725 IP: 5500
Sát thương vật lý: 64 Máu: 650 Giáp: 40 Kháng phép: 38 Tốc độ đánh: 0.8 Tốc độ di chuyển: 470 Tầm đánh:Gần
Singed Giá: RP: 725 IP: 5500
Shyvana
Shyvana
Shyvana
RP: 725 IP: 5500
Sát thương vật lý: 65 (+4.57 mỗi cấp) Máu: 670 (+115 mỗi cấp) Giáp: 45 (+4.36 mỗi cấp) Kháng phép: 38 (+1.64 mỗi cấp) Tốc độ đánh: 0.8 (+0.02 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển: 437 Tầm đánh:Gần
Shyvana Giá: RP: 725 IP: 5500
Seraphine
Seraphine
Seraphine
RP: 725 IP: 5500
Sát thương vật lý: 52 (+3.64 mỗi cấp) Máu: 530 (+105 mỗi cấp) Giáp: 30 (+4.71 mỗi cấp) Kháng phép: 30 (+0.86 mỗi cấp) Tốc độ đánh: 0.75 Tốc độ di chuyển: 453 Tầm đánh:Xa
Seraphine Giá: RP: 725 IP: 5500
Orianna
Orianna
Orianna
RP: 725 IP: 5500
Sát thương vật lý: 46 (+2.71 mỗi cấp) Máu: 570 (+115 mỗi cấp) Giáp: 30 (+3.5 mỗi cấp) Kháng phép: 30 (+0.86 mỗi cấp) Tốc độ đánh: 0.75 Tốc độ di chuyển: 447 Tầm đánh:Xa
Orianna Giá: RP: 725 IP: 5500
Olaf
Olaf
Olaf
RP: 725 IP: 5500
Sát thương vật lý: 77 (+3.64 mỗi cấp) Máu: 670 (+105 mỗi cấp) Giáp: 40 (+3.93 mỗi cấp) Kháng phép: 38 (+1.64 mỗi cấp) Tốc độ đánh: 0.8 (+0.22 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển: 470 Tầm đánh:Gần
Olaf Giá: RP: 725 IP: 5500
Nasus
Nasus
Nasus
RP: 725 IP: 5500
Sát thương vật lý: 64 (+4.57 mỗi cấp) Máu: 610 (+115 mỗi cấp) Giáp: 40 (+4.36 mỗi cấp) Kháng phép: 48 (+1.64 mỗi cấp) Tốc độ đánh: 0.8 (+0.015 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển: 528 Tầm đánh:Gần
Nasus Giá: RP: 725 IP: 5500
Nami
Nami
Nami
RP: 725 IP: 5500
Sát thương vật lý: 51.208 (+3.1 mỗi cấp) Máu: 475 (+74 mỗi cấp) Giáp: 29 (+4 mỗi cấp) Kháng phép: 30 (+0.5 mỗi cấp) Tốc độ đánh: 0.644 (+2.61% mỗi cấp) Tốc độ di chuyển: 335 Tầm đánh:Xa
Nami Giá: RP: 725 IP: 5500
Miss Fortune
Miss Fortune
Miss Fortune
RP: 725 IP: 5500
Sát thương vật lý: 52 (+2.71 mỗi cấp) Máu: 620 (+115 mỗi cấp) Giáp: 35 (+3.5 mỗi cấp) Kháng phép: 30 (+0.86 mỗi cấp) Tốc độ đánh: 0.75 (+0.014 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển: 513 Tầm đánh:Xa
Miss Fortune Giá: RP: 725 IP: 5500
Master Yi
Master Yi
Master Yi
RP: 725 IP: 5500
Sát thương vật lý: 52 (+1.98 mỗi cấp) Máu: 610 (+115 mỗi cấp) Giáp: 40 (+3.5 mỗi cấp) Kháng phép: 38 (+1.64 mỗi cấp) Tốc độ đánh: 0.8 (+0.015 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển: 528 Tầm đánh:Gần
Master Yi Giá: RP: 725 IP: 5500
Malphite
Malphite
Malphite
RP: 725 IP: 5500
Sát thương vật lý: 52 (+3.64 mỗi cấp) Máu: 650 (+115 mỗi cấp) Giáp: 45 (+4.36 mỗi cấp) Kháng phép: 38 (+1.64 mỗi cấp) Tốc độ đánh: 0.8 (+0.015 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển: 517 Tầm đánh:Gần
Malphite Giá: RP: 725 IP: 5500
Lux
Lux
Lux
RP: 725 IP: 5500
Sát thương vật lý: 56 (+3.3 mỗi cấp) Máu: 556 (+79 mỗi cấp) Giáp: 23 (+4 mỗi cấp) Kháng phép: 30 Tốc độ đánh: 0.67 (+1.36% mỗi cấp) Tốc độ di chuyển: 330 Tầm đánh:Xa
Lux Giá: RP: 725 IP: 5500
Lee Sin
Lee Sin
Lee Sin
RP: 725 IP: 5500
Sát thương vật lý: 64 (+3.2 mỗi cấp) Máu: 655 (+85 mỗi cấp) Giáp: 28 (+3.7 mỗi cấp) Kháng phép: 33 (+1.25 mỗi cấp) Tốc độ đánh: 0.651 (+ 3% mỗi cấp) Tốc độ di chuyển: 350 Tầm đánh:Gần
Lee Sin Giá: RP: 725 IP: 5500
Kaisa
Kaisa
Kaisa
RP: 725 IP: 5500
Sát thương vật lý: 63 (+1 mỗi cấp) Máu: 554.4 (+80 mỗi cấp) Giáp: 33.04 (+3 mỗi cấp) Kháng phép: 30 (+0.5 mỗi cấp) Tốc độ đánh: 0.644 (+1.8% mỗi cấp) Tốc độ di chuyển: 335 Tầm đánh:Xa
Kaisa Giá: RP: 725 IP: 5500
Jinx
Jinx
Jinx
RP: 725 IP: 5500
Sát thương vật lý: 58 (+3.64 mỗi cấp) Máu: 610 (+105 mỗi cấp) Giáp: 37 (+4.36 mỗi cấp) Kháng phép: 35 (+0.86 mỗi cấp) Tốc độ đánh: 0.75 (+0.004 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển: 513 Tầm đánh:Xa
Jinx Giá: RP: 725 IP: 5500
Jhin
Jhin
Jhin
RP: 725 IP: 5500
Sát thương vật lý: 57 (+4 mỗi cấp) Máu: 625 (+85 mỗi cấp) Giáp: 23.5 (+3.5 mỗi cấp) Kháng phép: 30 Tốc độ đánh: 0 Tốc độ di chuyển: 330 Tầm đánh:Xa
Jhin Giá: RP: 725 IP: 5500
Jax
Jax
Jax
RP: 725 IP: 5500
Sát thương vật lý: 56.3 (+3.375 mỗi cấp) Máu: 535 (+85 mỗi cấp) Giáp: 22 (+3.0 mỗi cấp) Kháng phép: 30 (+1.25 mỗi cấp) Tốc độ đánh: 0.638 (+3.4% mỗi cấp) Tốc độ di chuyển: 350 Tầm đánh:Gần
Jax Giá: RP: 725 IP: 5500
Jarvan IV
Jarvan IV
Jarvan IV
RP: 725 IP: 5500
Sát thương vật lý: 71 Máu: 670 Giáp: 40 Kháng phép: 38 Tốc độ đánh: 0.8 Tốc độ di chuyển: 464 Tầm đánh:Gần
Jarvan IV Giá: RP: 725 IP: 5500
Janna
Janna
Janna
RP: 725 IP: 5500
Sát thương vật lý: 52 (+2.71 mỗi cấp) Máu: 570 (+95 mỗi cấp) Giáp: 42 (+4.36 mỗi cấp) Kháng phép: 35 (+0.86 mỗi cấp) Tốc độ đánh: 0.75 Tốc độ di chuyển: 524 Tầm đánh:Xa
Janna Giá: RP: 725 IP: 5500
Graves
Graves
Graves
RP: 725 IP: 5500
Sát thương vật lý: 77 (+3.64 mỗi cấp) Máu: 650 (+115 mỗi cấp) Giáp: 35 (+4.36 mỗi cấp) Kháng phép: 48 (+1.64 mỗi cấp) Tốc độ đánh: 1.03 (+0.02 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển: 464 Tầm đánh:Xa
Graves Giá: RP: 725 IP: 5500
Gragas
Gragas
Gragas
RP: 725 IP: 5500
Sát thương vật lý: 71 (+3.64 mỗi cấp) Máu: 690 (+125 mỗi cấp) Giáp: 40 (+4.71 mỗi cấp) Kháng phép: 38 (+1.64 mỗi cấp) Tốc độ đánh: 0.8 (+0.02 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển: 453 Tầm đánh:Gần
Gragas Giá: RP: 725 IP: 5500
Garen
Garen
Garen
RP: 725 IP: 5500
Sát thương vật lý: 64 (+5.5 mỗi cấp) Máu: 670 (+135 mỗi cấp) Giáp: 45 (+6.43 mỗi cấp) Kháng phép: 38 (+2.64 mỗi cấp) Tốc độ đánh: 0.8 (+0.015 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển: 464 Tầm đánh:Gần
Garen Giá: RP: 725 IP: 5500
Fizz
Fizz
Fizz
RP: 725 IP: 5500
Sát thương vật lý: 58 (+3.64 mỗi cấp) Máu: 610 (+125 mỗi cấp) Giáp: 30 (+4.36 mỗi cấp) Kháng phép: 38 (+1.64 mỗi cấp) Tốc độ đánh: 0.8 (+0.02 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển: 459 Tầm đánh:Gần
Fizz Giá: RP: 725 IP: 5500
Fiora
Fiora
Fiora
RP: 725 IP: 5500
Sát thương vật lý: 77 (+4.57 mỗi cấp) Máu: 610 (+105 mỗi cấp) Giáp: 40 (+4.36 mỗi cấp) Kháng phép: 48 (+1.64 mỗi cấp) Tốc độ đánh: 0.8 (+0.02 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển: 470 Tầm đánh:Gần
Fiora Giá: RP: 725 IP: 5500
Ezreal
Ezreal
Ezreal
RP: 725 IP: 5500
Sát thương vật lý: 60 (+3.64 mỗi cấp) Máu: 570 (+105 mỗi cấp) Giáp: 30 (+4.36 mỗi cấp) Kháng phép: 30 (+0.86 mỗi cấp) Tốc độ đánh: 0.75 (+0.014 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển: 447 Tầm đánh:Xa
Ezreal Giá: RP: 725 IP: 5500
Evelynn
Evelynn
Evelynn
RP: 725 IP: 5500
Sát thương vật lý: 64 Máu: 670 Giáp: 45 Kháng phép: 38 Tốc độ đánh: 0.8 Tốc độ di chuyển: 345 Tầm đánh:Gần
Evelynn Giá: RP: 725 IP: 5500
Dr. Mundo
Dr. Mundo
Dr. Mundo
RP: 725 IP: 5500
Sát thương vật lý: 64 (+3.64 mỗi cấp) Máu: 690 (+105 mỗi cấp) Giáp: 45 (+4.36 mỗi cấp) Kháng phép: 38 (+1.64 mỗi cấp) Tốc độ đánh: 0.8 (+0.058 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển: 528 Tầm đánh:Gần
Dr. Mundo Giá: RP: 725 IP: 5500
Varus
Varus
Varus
RP: 725 IP: 5500
Sát thương vật lý: 60 (+2.71 mỗi cấp) Máu: 580 (+115 mỗi cấp) Giáp: 35 (+3.93 mỗi cấp) Kháng phép: 30 (+0.86 mỗi cấp) Tốc độ đánh: 0.75 (+0.01 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển: 447 Tầm đánh:Xa
Varus Giá: RP: 725 IP: 5500
Vayne
Vayne
Vayne
RP: 725 IP: 5500
Sát thương vật lý: 58 (+2.71 mỗi cấp) Máu: 620 (+105 mỗi cấp) Giáp: 35 (+4.36 mỗi cấp) Kháng phép: 30 (+0.86 mỗi cấp) Tốc độ đánh: 0.75 (+0.014 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển: 513 Tầm đánh:Xa
Vayne Giá: RP: 725 IP: 5500
Vi
Vi
Vi
RP: 725 IP: 5500
Sát thương vật lý: 65 (+3.64 mỗi cấp) Máu: 670 (+105 mỗi cấp) Giáp: 35 (+5.14 mỗi cấp) Kháng phép: 38 (+1.64 mỗi cấp) Tốc độ đánh: 0.8 (+0.02 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển: 464 Tầm đánh:Gần
Vi Giá: RP: 725 IP: 5500
Xin Zhao
Xin Zhao
Xin Zhao
RP: 725 IP: 5500
Sát thương vật lý: 71 (+3.64 mỗi cấp) Máu: 670 (+105 mỗi cấp) Giáp: 40 (+3.93 mỗi cấp) Kháng phép: 30 (+1.64 mỗi cấp) Tốc độ đánh: 0.8 Tốc độ di chuyển: 528 Tầm đánh:Gần
Xin Zhao Giá: RP: 725 IP: 5500
Yasuo
Yasuo
Yasuo
RP: 725 IP: 5500
Sát thương vật lý: 65 (+2.71 mỗi cấp) Máu: 650 (+105 mỗi cấp) Giáp: 40 (+4.36 mỗi cấp) Kháng phép: 38 (+1.64 mỗi cấp) Tốc độ đánh: 0.8 (+0.02 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển: 528 Tầm đánh:Gần
Yasuo Giá: RP: 725 IP: 5500
Zed
Zed
Zed
RP: 725 IP: 5500
Sát thương vật lý: 52 (+ mỗi cấp) Máu: 670 (+105 mỗi cấp) Giáp: 40 (+4.36 mỗi cấp) Kháng phép: 38 (+1.64 mỗi cấp) Tốc độ đánh: 0.8 (+0.02 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển: 470 Tầm đánh:Gần
Zed Giá: RP: 725 IP: 5500
Ziggs
Ziggs
Ziggs
RP: 725 IP: 5500
Sát thương vật lý: 52 (+3.64 mỗi cấp) Máu: 480 (+115 mỗi cấp) Giáp: 35 (+3.5 mỗi cấp) Kháng phép: 30 (+0.56 mỗi cấp) Tốc độ đánh: 0.75 Tốc độ di chuyển: 517 Tầm đánh:Xa
Ziggs Giá: RP: 725 IP: 5500
Camille
Camille
Camille
RP: 725 IP: 5500
Sát thương vật lý: 65 (+4.57 mỗi cấp) Máu: 670 (+105 mỗi cấp) Giáp: 40 (+4.71 mỗi cấp) Kháng phép: 38 (+1.64 mỗi cấp) Tốc độ đánh: 0.8 (+0.015 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển: 524 Tầm đánh:Gần
Camille Giá: RP: 725 IP: 5500
Braum
Braum
Braum
RP: 725 IP: 5500
Sát thương vật lý: 58 (+3.64 mỗi cấp) Máu: 610 (+115 mỗi cấp) Giáp: 52 (+5.14 mỗi cấp) Kháng phép: 43 (+1.64 mỗi cấp) Tốc độ đánh: 0.8 (+0.015 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển: 459 Tầm đánh:Gần
Braum Giá: RP: 725 IP: 5500
Blitzcrank
Blitzcrank
Blitzcrank
RP: 725 IP: 5500
Sát thương vật lý: 58 (+1.71 mỗi cấp) Máu: 650 (+115 mỗi cấp) Giáp: 52 (+5.14 mỗi cấp) Kháng phép: 43 (+1.64 mỗi cấp) Tốc độ đánh: 0.8 (+0.008 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển: 447 Tầm đánh:Gần
Blitzcrank Giá: RP: 725 IP: 5500
Aurelion Sol
Aurelion Sol
Aurelion Sol
RP: 725 IP: 5500
Sát thương vật lý: 52 Máu: 570 Giáp: 35 Kháng phép: 40 Tốc độ đánh: 0.75 Tốc độ di chuyển: 513 Tầm đánh:Xa
Aurelion Sol Giá: RP: 725 IP: 5500
Ashe
Ashe
Ashe
RP: 725 IP: 5500
Sát thương vật lý: 52 (+2.71 mỗi cấp) Máu: 620 (+115 mỗi cấp) Giáp: 35 (+3.93 mỗi cấp) Kháng phép: 30 (+0.86 mỗi cấp) Tốc độ đánh: 0.75 (+0.014 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển: 447 Tầm đánh:Xa
Ashe Giá: RP: 725 IP: 5500
Annie
Annie
Annie
RP: 725 IP: 5500
Sát thương vật lý: 52 (+2.71 mỗi cấp) Máu: 570 (+105 mỗi cấp) Giáp: 30 (+4.71 mỗi cấp) Kháng phép: 30 (+0.86 mỗi cấp) Tốc độ đánh: 0.75 Tốc độ di chuyển: 459 Tầm đánh:Xa
Annie Giá: RP: 725 IP: 5500
Amumu
Amumu
Amumu
RP: 725 IP: 5500
Sát thương vật lý: 52 (+3.64 mỗi cấp) Máu: 650 (+105 mỗi cấp) Giáp: 35 (+3.93 mỗi cấp) Kháng phép: 30 (+0.86 mỗi cấp) Tốc độ đánh: 0.8 (+0.015 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển: 335 Tầm đánh:Gần
Amumu Giá: RP: 725 IP: 5500
Alistar
Alistar
Alistar
RP: 725 IP: 5500
Sát thương vật lý: 58 (+3.64 mỗi cấp) Máu: 650 (+135 mỗi cấp) Giáp: 47 (+4.71 mỗi cấp) Kháng phép: 43 (+1.64 mỗi cấp) Tốc độ đánh: 0.8 (+0.015 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển: 453 Tầm đánh:Gần
Alistar Giá: RP: 725 IP: 5500
Ahri
Ahri
Ahri
RP: 725 IP: 5500
Sát thương vật lý: 52 (+3.65 mỗi cấp) Máu: 570 (+115 mỗi cấp) Giáp: 35 (+3.9 mỗi cấp) Kháng phép: 30 (+0.85 mỗi cấp) Tốc độ đánh: 0.75 Tốc độ di chuyển: 330 Tầm đánh:Xa
Ahri Giá: RP: 725 IP: 5500

Kho Trang Bị game Liên Minh: Tốc Chiến

Chọn loại trang bị...
 • Chọn loại trang bị...
 • Sơ cấp
 • Trung cấp
 • Cao cấp
Chọn thuộc tính trang bị...
 • Chọn thuộc tính trang bị...
 • Tấn công
 • Phép thuật
 • Phòng thủ
 • Di chuyển
 • Kích hoạt

  Bảng Ngọc game Liên Minh: Tốc Chiến

  Ngọc Công dụng
  Ngọc phụ 1

  Nhận 7 công vật lý và 2% xuyên giáp, hoặc 14 Công phép và 2% xuyên kháng phép. (Tương ứng chất tướng)

  Ngọc phụ 3

  Nhận thêm 8% tốc độ di chuyển trong bụi cỏ, rừng và sông khi ngoài giao tranh.

  Đánh trúng tướng địch bằng kỹ năng hoặc đòn tấn công cường hóa sẽ tăng vĩnh viễn 30 năng lượng tối đa, tăng tối đa 300 năng lượng.

  Ngọc phụ 3

  Khi sử dụng tướng đồng minh được tăng 2% tốc độ di chuyển. Đối với mỗi tướng địch mà bạn tham gia hạ gục, bạn nhận được thêm 50 vàng và đồng minh nhận được thêm 50 vàng.

  Ngọc phụ 3

  Tăng 25% khả năng hồi phục của Quả hồi phục, Mỗi quả cũng cung cấp thêm 20 vàng.

  Ngọc phụ 3

  Nhận 2.5% giảm hồi chiêu. Hạ gục tướng nhận thêm 1.5% giảm hồi chiêu.

  Ngọc phụ 3

  Gây thêm 10% sát thương chuẩn lên mục tiêu lớn và công trình. Nhận thêm 100 vàng và 500 kinh nghiệm khi hạ hoặc hỗ hạ gục các mục tiêu này.

  Ngọc phụ 2

  Nhận 20 máu tối đa. Hạ gục tướng giúp tăng 20 máu tối đa và 4% kháng hiệu ứng.

  Nhận thêm 8 GiápKháng phép sau khi trận đấu bắt đầu được 5 phút.

  Ngọc phụ 2

  Nhận 10 Giáp hoặc 10 Kháng phép , dựa trên chỉ số thấp hơn.

  Ngọc phụ 2

  Cứ sau 3 giây, hồi lại 2% máu hoặc năng lượng bị mất dựa trên tỷ lệ phần trăm nào thấp hơn.

  Ngọc phụ 2

  Bạn nhận được 2 Giáp và 5 Kháng phép . Tướng đồng minh gần nhất của bạn sẽ nhận được 5 Giáp và 2 Kháng phép .

  Ngọc phụ 2

  Nhận 50 máu tối đa và 20% kháng làm chậm.

  Ngọc phụ 1

  Gây thêm 10% sát thương lên tướng. Mất 5% mỗi khi bạn bị hạ gục.

  Ngọc phụ 1

  Làm suy giảm chuyển động của tướng địch khiến chúng phải chịu thêm 5% sát thương trong 5 giây tiếp theo.

  Ngọc phụ 1

  Tham gia hạ gục tướng giúp hồi phục 10% máu đã mất. Gây thêm 3% sát thương lên những kẻ địch còn dưới 35% máu

  Ngọc phụ 1

  Nhận 2% hút máu hoặc 2% hút máu phép. Hạ gục tướng địch nhận thêm 2 Công vật lý với 1% hút máu hoặc 4 Công phép với 1% hút máu phép. (Tương ứng chất tướng)

  Ngọc phụ 1

  Cứ sau 2 phút, nhận 2 Công vật lý hoặc 4 Công phép . (Tương ứng chất thướng)

  Ngọc chính

  Sau khi sử dụng một kỹ năng, đòn đánh kế tiếp chúng tướng địch sẽ cho bạn một hiệu ứng vật phẩm ngẫu nhiên. 25 giây thời gian hồi.

  Hạn chế di chuyển chuyển một tướng địch và đánh dấu Kẻ đó trong 4 giây.
  Tướng đồng minh tấn công kẻ địch bị đánh đấu sẽ được hồi máu bằng 3% máu tối đa của bạn trong 2 giây.

  Tấn công và di chuyển tăng cộng dồn Tích Điện. Ở 100 cộng dồn, đòn đánh kế tiếp của bạn sẽ được Tích Điện.
  Đòn đánh Tích Điện giúp hồi: 15 – 85 + 30% Công vật lý cộng thêm + 30% Công phép .
  Tăng tốc độ di chuyển: 20% trong 1 giây.

  Ngọc chính

  Phòng thủ: Sau khi bất động một tướng địch giúp tăng 35 Giáp + 60% Giáp cộng thêm và 35 Kháng phép + 60% Kháng phép cộng thêm trong 2.5 giây.
  Sát thương: Gây sát thương phép xung quanh bản thân bằng 12 – 110 + 3% Máu tối đa. 20 giây thời gian hồi.

  Mỗi 4 giây trong giao tranh, đòn tấn công tiếp theo của bản thân lên tướng sẽ:
  Gây thêm sát thương phép bằng 4% máu tối đa của bản thân
  Hồi lại 2% máu tối đa
  Tăng vĩnh viễn 5 máu.
  Đối với các tướng đánh xa hiệu quả sát thương, hồi máu, tăng máu giảm 60%.

  Ngọc chính

  Các đòn đánh thường và kỹ năng của bạn sẽ đưa Aery tới mục tiêu, gây sát thương lên kẻ thù hoặc Khiên chắn chắn cho đồng minh.
  Sát thương: 10 – 60 + 20% Công vật lý cộng thêm + 10% Công phép .
  Khiên chắn: 20 – 120 + 40% Công vật lý cộng thêm + 20% Công phép . Aery không thể được gửi đi một lần nữa cho đến khi quay trở lại với bạn.

  Ngọc chính

  Đánh trúng một tướng bằng 3 đòn đánh thường hoặc kỹ năng trong 3 giây sẽ gây thêm sát thương tương ứng bằng 30 – 184 + 40% Công vật lý+ 25% Công phép25 giây thời gian hồi.

  Ngọc chính

  Khi đánh trúng tướng địch bằng các đòn đánh thường hoặc kỹ năng sẽ nhận được điểm cộng dồn tối đa 5 cộng dồn giúp tăng lần lượt 2 – 6 Công vật lý hoặc 4 – 12 Công phép trong 8 giây. Khi cộng dồn hoàn tất: Tăng 10% sát thương tương ứng cộng thêm lên tướng.

  Phép Bổ Trợ game Liên Minh: Tốc Chiến

  Kho Phép Bổ trợ hay Bùa Hỗ Trợ dành cho bản đồ Summoner's Rift trong game Liên Minh: Tốc Chiến. Hy vọng với một vài thông tin nhỏ này sẽ giúp ích cho các bạn!

  Trừng phạt
  Trừng phạt Trừng phạt

  (Cấp anh hùng: 10)

  Hỗ trợ chế độ chơi: Truyền thống, Hướng dẫn

  Gây 390-1000 sát thương chuẩn (dựa trên cấp tướng) lên quái to hoặc khủng, hoặc lính địch.

  Trừng phạt Gây 390-1000 sát thương chuẩn (dựa trên cấp tướng) lên quái to hoặc khủng, hoặc lính địch.
  Thiêu đốt
  Thiêu đốt Thiêu đốt

  (Cấp anh hùng: 10)

  Hỗ trợ chế độ chơi: Truyền thống, ARAM, Hướng dẫn

  Thiêu đốt tướng địch, gây 70-410 sát thương chuẩn (dựa trên cấp tướng) trong 5 giây đồng thời làm giảm một nửa các hiệu ứng hồi máu của nạn nhân trong thời gian hiệu lực, và khiến nạn nhân không tàng hình bị lộ diện.

  Thiêu đốt Thiêu đốt tướng địch, gây 70-410 sát thương chuẩn (dựa trên cấp tướng) trong 5 giây đồng thời làm giảm một nửa các hiệu ứng hồi máu của nạn nhân trong thời gian hiệu lực, và khiến nạn nhân không tàng hình bị lộ diện.
  Tốc biến
  Tốc biến Tốc biến

  (Cấp anh hùng: 8)

  Hỗ trợ chế độ chơi: Truyền thống, ARAM , Hướng dẫn

  Dịch chuyển tướng của bạn đi một khoảng cách nhỏ hướng đến vị trí con trỏ.

  Tốc biến Dịch chuyển tướng của bạn đi một khoảng cách nhỏ hướng đến vị trí con trỏ.
  Lá chắn
  Lá chắn Lá chắn

  (Cấp anh hùng: 4)

  Hỗ trợ chế độ chơi: Truyền thống, ARAM, Hướng dẫn

  Bảo vệ tướng của bạn khỏi 115-455 sát thương (tùy theo cấp của tướng) trong 2 giây.

  Lá chắn Bảo vệ tướng của bạn khỏi 115-455 sát thương (tùy theo cấp của tướng) trong 2 giây.
  Kiệt sức
  Kiệt sức Kiệt sức

  (Cấp anh hùng: 4)

  Hỗ trợ chế độ chơi: Truyền thống, ARAM, Hướng dẫn

  Buộc một mục tiêu tướng rơi vào trạng thái kiệt quệ. Nạn nhân bị giảm 30% Tốc độ Đánh và Di chuyển, 10 Giáp và Kháng Phép, 40% sát thương gây ra trong 2.5 giây.

  Kiệt sức Buộc một mục tiêu tướng rơi vào trạng thái kiệt quệ. Nạn nhân bị giảm 30% Tốc độ Đánh và Di chuyển, 10 Giáp và Kháng Phép, 40% sát thương gây ra trong 2.5 giây.
  Tốc hành
  Tốc hành Tốc hành

  (Cấp anh hùng: 1)

  Hỗ trợ chế độ chơi: Truyền thống, ARAM, Hướng dẫn

  Tướng của bạn có thể chạy xuyên vật thể đồng thời nhận thêm 28-45% (theo cấp tướng) Tốc độ Di chuyển trong 10 giây.

  Tốc hành Tướng của bạn có thể chạy xuyên vật thể đồng thời nhận thêm 28-45% (theo cấp tướng) Tốc độ Di chuyển trong 10 giây.
  Hồi máu
  Hồi máu Hồi máu

  (Cấp anh hùng: 1)

  Hỗ trợ chế độ chơi: Truyền thống, ARAM, Hướng dẫn

  Hồi 90-345 Máu (dựa trên cấp tướng) và tăng 30% Tốc độ Di chuyển trong 1 giây cho bạn và tướng đồng minh được ảnh hưởng. Số máu hồi phục sẽ bị giảm đi một nửa đối với các đơn vị đã chịu ảnh hưởng của phép bổ trợ Hồi Máu không lâu trước đó.

  Hồi máu Hồi 90-345 Máu (dựa trên cấp tướng) và tăng 30% Tốc độ Di chuyển trong 1 giây cho bạn và tướng đồng minh được ảnh hưởng. Số máu hồi phục sẽ bị giảm đi một nửa đối với các đơn vị đã chịu ảnh hưởng của phép bổ trợ Hồi Máu không lâu trước đó.
  Top