Wetaps

Công ty Cổ phần Wetaps là nhà phát hành game mới có trụ sở đặt tại Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh với sản phẩm đầu tay là Ninja Làng Lá Mobile.