N/A
CHƯA ĐÁNH GIÁ
;

Lối chơi của Warhammer: Chaosbane cũng đi theo phong cách Hack&Slash quen thuộc, nhưng nó đánh đã tay hơn nhiều vì kẻ thù đông như kiến.

Tất cả thông tin về Warhammer: Chaosbane