6.5
CHƠI TẠM

Warcraft III: Reforged là phiên bản làm lại của Warcraft III với đồ họa hiện đại và rất nhiều cải tiến về mặt kỹ thuật.

Tất cả thông tin về Warcraft III: Reforged