8
ĐÁNG CHƠI

Trong The Walking Dead: A New Frontier, đây là phiên bản thứ 3 của dòng game, Telltale Games sẽ dẫn dắt chúng ta theo góc nhìn của một nhân vật mới – Javi.

Tất cả thông tin về The Walking Dead: A New Frontier