N/A
CHƯA ĐÁNH GIÁ
;

Võ Lâm Việt Mobile do 2 game thủ đam mê Võ Lâm Truyền Kỳ tự nghiên cứu và thực hiện trong vòng 2 năm với công nghệ Unity 3D.

Tất cả thông tin về Võ Lâm Việt Mobile