3.5
DỞ

Không kỳ vọng sẽ không có thất vọng, kỳ vọng về một bản WWE2K có lẽ đã chết từ cách đây 7 hay 8 năm về trước nhưng lần này WWE 2K20 đã đi quá xa và lạc đường luôn rồi.

Tất cả thông tin về WWE 2K20
Xin lỗi, không tìm thấy bài viết.