8.5
ĐÁNG CHƠI

Pokémon Ultra Sun/Moon chính là phiên bản mở rộng của Pokémon Sun/Moon từng bán được 16 triệu bản trên toàn thế giới trên hệ máy cầm tay 3DS.

Tất cả thông tin về Pokémon Ultra Sun/Moon
Xin lỗi, không tìm thấy bài viết.