7.9
KHÁ HAY

Vampyr cho người chơi vào vai một bác sĩ đa khoa tại Anh đầu thế kỷ 20, người đang phải vật lộn với cơn dịch bệnh ma cà rồng trong cơ thể.

Tất cả thông tin về Vampyr