8.2
ĐÁNG CHƠI

Khung cảnh trong Unturned cũng đầy màu sắc như Minecraft và rải rác khắp nơi trong thị trấn là những căn cứ quân sự.

Tất cả thông tin về Unturned