8.1
ĐÁNG CHƠI

Tạo hóa sinh ra nhiều loài vật thú vị, trong số đó có những con súc sinh to mồm trong Untitled Goose Game, nó chính là quỷ sứ đội lốt ngỗng.

Tất cả thông tin về Untitled Goose Game