Tất cả thông tin về Ubisoft

Thử thách Selfie, sao lại không? - Game Mobile

Thử thách Selfie, sao lại không?

Selfie thực sự đã trở thành một hiện tượng trong cộng đồng hiện nay. Bạn "tự sướng" rồi chia sẻ chúng lên cách kênh như Instagram, hoặc đơn thuần gửi cho bạn bè với các sticker vui nhộn bằng Snapchat,