7.6
KHÁ HAY

Trigon là một game giải đố chơi trên di động, người chơi sẽ chơi "xếp gạch" trong một khung lục giác và ăn điểm theo 3 chiều của các cạnh lục giác.

Tất cả thông tin về Trigon