7.5
KHÁ HAY

Là tựa game xây dựng thành phố lấy bối cảnh thời trung cổ, Townsmen A Kingdom Rebuilt nổi bật với các nhiệm vụ độc đáo và liên tục.

Tất cả thông tin về Townsmen – A Kingdom Rebuilt