N/A
CHƯA ĐÁNH GIÁ
;

Nếu đã từng mê mẩn Overcooked, hẳn bạn sẽ không lạ lẫm gì bởi Tools Up! cũng y chang chỉ là nồi niêu xoong chảo đã chuyển hóa thành gạch, đá, vôi, vữa mà thôi.

Tất cả thông tin về Tools Up!