7.7
KHÁ HAY

Có thể coi This Land Is My Land là một phiên bản Red Dead Redemption 2 hành động lén lút kết hợp chiến trận nhập vai, với mức độ hành động đã tay hơn nhiều.

Tất cả thông tin về This Land Is My Land