N/A
CHƯA ĐÁNH GIÁ
;

Thiện Nữ Mobile vốn có tên gốc tiếng Trung là Thiện Nữ U Hồn 3D Mobile. Đây là một game mobile 3D thuộc thể loại MMORPG có đề tài huyền ảo.

Tất cả thông tin về Thiện Nữ Mobile