7.8
KHÁ HAY

Thiên Hạ Gamota là một game MMORPG do Netease sản xuất dành cho di động và PC, game lấy bối cảnh tiên hiệp với đồ họa chất lượng cao do Gamota phát hành tại Việt Nam.

Tất cả thông tin về Thiên Hạ Gamota