Tất cả thông tin về thiên cục
Điểm tin Mọt Game (8 – 13/5) - PC/Console

Điểm tin Mọt Game (8 – 13/5)

Tuần thứ 2 của tháng 5 đã kết thúc với thật nhiều biến động, hãy cùng điểm qua những hightlight của làng game trong nước và ngoài nước mà bạn có thể đã bỏ lỡ nhé!