8
ĐÁNG CHƠI

Mặc dù chỉ là một game rất đơn giản, nhưng The White Door lại là bức tranh nói về áp lực cuộc sống thường ngày, khi con người bị trầm cảm nặng nề mà không hề biết.

Tất cả thông tin về The White Door