Tất cả thông tin về thể thao điện tử

eSports có cần phân biệt nam nữ? - eSports

eSports có cần phân biệt nam nữ?

Trong thể thao, việc tách hạng mục phân biệt nam nữ do đặc thù riêng là chuyện dễ hiểu nhưng eSports có cần phân biệt nam nữ, liệu có cần phải cố chấp?