7.2
KHÁ HAY

Có vẻ với việc ra mắt khá vội vàng khiến game The Surge 2 đã không đạt được thành công như nhiều người kì vọng.

Tất cả thông tin về The Surge 2