7.9
KHÁ HAY

Cốt truyện của The Long Reach diễn ra tại một trạm nghiên cứu khoa học, nơi một thảm họa đột ngột xảy ra khiến mọi người tại đây hóa điên.

Tất cả thông tin về The Long Reach