7.4
KHÁ HAY

The Lion's Song là một game point and click chương hồi lấy bối cảnh trước Thế Chiến Thứ Nhất với nội dung xoay quanh nỗi trăn trở những nghệ sĩ, nhà khoa học trong thời cục hiện tại. Game có 4 chương và mỗi chương người chơi sẽ cùng đi qua câu chuyện của một nhân vật gồm: nữ nghệ sĩ vĩ cầm, anh họa sĩ, nhà nữ toán học và một anh lính ra trận.

Tất cả thông tin về The Lion's Song