7.8
KHÁ HAY

Trong The Division 2, bạn là một nhân viên mật vụ được giao nhiệm vụ xây dựng lại trật tự xã hội sau khi nước Mỹ sụp đổ.

Tất cả thông tin về The Division 2