7.8
KHÁ HAY

Trong The Division 2, sau khi nước Mỹ sụp đổ bởi một dịch bệnh do virus gây ra, bạn là một nhân viên mật vụ được giao nhiệm vụ xây dựng lại trật tự xã hội.

Tất cả thông tin về The Division 2